Ziekte en afscheid in tijden van corona

Helaas worden door deze crisis steeds meer mensen geconfronteerd met een dierbare uit hun familie- of vriendenkring die ziek wordt of die de strijd tegen het virus verliest. Vele ouders zijn bang dat zijzelf of nog erger, hun kind met een handicap, in het ziekenhuis terecht komt.

We hopen natuurlijk dat het niet gebeurt, maar wanneer je zoon of dochter ziek zou worden door het coronavirus en een ziekenhuisopname noodzakelijk zou zijn, kan het nuttig zijn om dit met bijzondere zorg voor te bereiden: Zet een kort overzicht op papier van de aandachtspunten of vereiste bijzondere zorg : Wat is belangrijk voor jouw zoon of dochter? Op medisch vlak, maar ook bijv.  naar taal, omgang,… rituelen,. toe.  Hoe kan men haar/hem troosten? Hoe – via welk medium – kan er met jou als ouder contact gehouden worden als je zelf niet bij je zoon of dochter zou mogen verblijven?…  Die lijst kan je als ouder aan de verpleger of arts kan geven. Je houdt het best kort omdat bij hospitalisatie het zeer waarschijnlijk is dat de zorgverleners weinig of geen tijd zullen hebben om zich te verdiepen of lange teksten te lezen. Een voorbeeld van een dergelijke lijst, uitgewerkt voor iemand met Prader-Willi syndroom, vind je hier. De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten ontwikkelde een medisch paspoort. Het paspoort kan helpend zijn op het moment dat er snel moet beslist worden hoe en waar een persoon met een beperking best behandeld wordt. Het biedt artsen een snel overzicht van relevante info. U vindt het paspoort hier.

Bij sommige ouders van een kind met een handicap leeft de ongerustheid dat wanneer hun kind met corona opgenomen dient te worden in het ziekenhuis dat artsen sneller zullen vinden dat hun kind omwille van de handicap een minder kwaliteit van leven heeft en dat ze daardoor niet uitverkozen gaan worden om opgenomen te kunnen worden in het ziekenhuis. Ze vrezen geen prioritaire doelgroep te zijn bij een eventuele triage in het ziekenhuis. Omdat voor KVG personen met een handicap geen tweederangsburgers zijn, ijverde KVG ervoor dat personen met een handicap die met het Coronavirus te maken krijgen, net dezelfde zorgen krijgen als ieder ander. Minister De Block stelde ons gerust. Als iedereen zich aan de maatregelen houdt, zal het niet nodig zijn om te oordelen over wie al dan niet een intensieve behandeling zal krijgen. Bovendien kan enkel een arts, op basis van medische redenen, beoordelen wanneer een behandeling niet meer aangewezen is. Als dit het geval is, moet dit besproken worden met de patiënt zelf, indien mogelijk, en met de familie. Maar de beslissing om iemand niet meer te behandelen, kan niet op basis van leeftijd of een handicap genomen worden. Lees hier het advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap hierover.

Door de coronacrisis verloopt het sterven, afscheid nemen en rouwen echter in heel bevreemdende omstandigheden. Men mag nu niet op bezoek gaan bij de stervende. Men moet afscheid nemen via een telefoontje of via beeldbellen. Afscheidsvieringen worden uitgesteld of in zeer beperkte kring gehouden. Familieleden rouwen zonder de steun van hun netwerk. Prof. dr. em. Manu Keirse schreef aanbevelingen over hoe we in deze tijden kunnen omgaan met sterven en afscheid nemen.

Ook kinderen moeten de kans krijgen om afscheid te nemen en te rouwen wanneer iemand uit hun naaste omgeving overlijdt, al dan niet door corona. De Wegwijzer bundelde tips om kinderen te infomeren en betrekken bij het overlijden van een naaste in coronatijd.