Privacyverklaring

De privacy van onze leden is van het grootste belang voor Gezin en Handicap en KVG. We houden ons dan ook strikt aan de regels van de GDPR (General Data Protection Regulation).

Gezin en Handicap

Gezin en Handicap maakt deel uit van de KVG-groep, die  uit verschillende deel-vzw’s bestaat. De ledenbeweging en gegevensverzameling gebeurt door KVG-Vorming vzw.

Gezin en Handicap vzw
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen

03 216 29 90

ledenbeweging@kvg.be

Persoonsgegevens

Gezin en Handicap verwerkt persoonsgegevens over jou als je aangesloten bent als lid en gebruik maakt van onze diensten, of deelneemt aan onze infomomenten en cursussen. Deze gegevens heb je zelf aan ons verstrekt op moment van inschrijving, we verzamelen dus geen bijkomende gegevens over jou zonder jouw medeweten.

DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

In het kader van je lidmaatschap: 

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

In het kader van je deelname aan een Gezin en Handicap-activiteit

Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Adresgegevens

Voor professionele deelnemers: de facturatiegegevens van je organisatie, zaak of praktijk

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Handicap
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Rijksregisternummer (alleen indien opgegeven)

Beschikbaarheid van persoonsgegevens

Onze ledendatabank wordt verwerkt in het programma Infad. Verschillende deel-vzw’s maken hier gebruik van, maar er is een strikte scheiding van de gegevens en een duidelijke structuur in de zichtbaarheid en beschikbaarheid van de persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ledenbeweging@kvg.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. KVG zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe lang we gegevens bewaren

Gezin en Handicap (en KVG) bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Van ex-leden en overleden leden bewaren we de gegevens gedurende een termijn van 5 jaar. Zoals hoger vermeld werken we met een geïntegreerd systeem wat maakt dat we de gegevens gedurende langere tijd beschikbaar moeten houden (bijvoorbeeld ingeval van beroep op een rechtszaak door het sociaal dienstbetoon).

Delen met anderen

Gezin en Handicap en KVG verstrekken geen enkele persoonsgegevens aan derden. Dit kan enkel en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERZAMELING

Gezin en Handicap gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging

Gezin en Handicap neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig op en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het nummer 03 216 29 90 of op gezinenhandicap@kvg.be.