…

Wat doen we?

Gezin en Handicap reikt jouw gezin alle middelen aan waarmee jullie veerkrachtige ervaringsdeskundigen worden, en mondige voorvechters van je kind met handicap, en zijn of haar recht op inclusie en integratie in de samenleving.

Hierop mag jij rekenen:

  • Je hebt een aanspreekpunt – Stel ons gerust je vragen rond leven met een handicap. We geven je graag duidelijke, juiste en volledige antwoorden.
  • Je volgt verhelderende vormingen – onderwijs, erfrecht, communicatie, … We informeren je over en houden je up-to-date van thema’s die jou aanbelangen, of waarmee je worstelt. Met onze onderbouwde infoavonden of cursussen, heldere publicaties, en inspirerende campagnes.
  • Je vindt een schat aan informatie – Ons rijk documentatiecentrum dat we geregeld updaten en uitbreiden staat als bibliotheek voor je open.
  • Je krijgt bekrachtigende inzichten – Tijdens onze regionale infoavonden voor ouders en professionals deel jij je ervaringen met anderen, en krijg je een nieuw perspectief en frisse moed. De inzichten en inbreng van ouders verrijken onze kennis en ervaring, die wij op onze beurt delen met wie antwoorden zoekt.
  • Je vindt je weg – We tonen jou, je ouders en begeleiders de weg: we beantwoorden de vragen die we kunnen, of verwijzen je naar organisaties en infosites die je wegwijs maken in de doolhof van hulpverlening, instanties en subsidies.
  • Je netwerk krijgt onze steun – We ondersteunen de scholen, jeugdbewegingen, verenigingen, of voorzieningen waarvan jij deel uit wil maken … . We geven hen werkbaar advies of helpen hen vorming te organiseren.
  • Je krijgt een stem – We verdedigen jouw standpunten en je recht op integratie, inclusie en gelijkwaardigheid bij beleidsvormers, commissies en organisaties.