Acties van Gezin en Handicap

Acties ten opzichte van de beleidsmakers

 • We stuurden een e-mail aan minister Muylle met de vraag  om een tijdelijk (eventueel deeltijds) verlofstelsel te voorzien voor ouders van kinderen met een handicap of kinderen onder de 12 jaar. De positieve reactie die we kregen van het kabinet kan je hier lezen.
 • We bundelden jullie vragen en noden en stuurden deze naar minister Beke en de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. We bezorgden dit eveneens aan de verantwoordelijken van het Vlaams Welzijnsverbond en SOM (koepel van vergunde zorgaanbieders), samen met de uitdrukkelijke vraag voor klare en correcte communicatie.
 • We stuurden een e-mail aan minister Weyts, de onderwijskoepels en de ouderkoepelverenigingen.
 • We stuurden een e-mail naar Karina De Beule, verantwoordelijke communicatiedienst VAPH, met uitdrukkelijke vraag aan om bij de vergunde zorgaanbieders aan te dringen op een open en klare communicatie met hun gebruikers en ouders omtrent de toestand in de voorzieningen.
 • We stuurden een brief aan minister Peeters, over het busvervoer
 • We gingen samen met Frauke Cosaert getuigen in de Coronacommissie van het Vlaams Parlement over jullie ervaringen tijdens de maatregelen en welke aanbevelingen wij hebben indien er opnieuw strenge maatregelen zouden moeten genomen worden. Hun getuigenissen haalden ook een artikel op de website van de VRT en het journaal van 14 september. Bekijk hier de tussenkomsten van onze coördinator Lief Vanbael en Frauke in de hoorzitting over het coronabeleid voor mensen met een handicap.

Andere acties

 • We werkten mee aan het artikel van deWereldMorgen: ‘Gezin en Handicap over de coronamaatregelen: “We hebben al van verschillende ouders een hulpkreet gekregen”
 • We deden heel wat moeite om de doelgroep van personen met een handicap en in het bijzonder gezinnen met een kind met een handicap ook onder de aandacht te krijgen van de media en de pers en contacteerden onze perscontacten. Zo vroegen we op dinsdag 28 april, live op Radio 1, het plaatje ‘Ik hou van u’ van Noordkaap aan als pluim voor alle mantelzorgers van een kind met een handicap. Lees hier wat er verder in de pers is verschenen.
 • We ontwikkelden met de bedenkers van SMOG een nieuw SMOG-gebaar voor het woord ‘mondmasker’. Personen met een SMOG-attest kunnen indien gewenst dit gebaar en de bijhorende lijntekening via mail opvragen. Ouders van kinderen die SMOG gebruiken, kunnen op hun beurt het SMOG-gebaar aanleren via de erkende SMOG-therapeut of logopedist van hun kind, indien dit aansluit bij de woordenschatkennis en het taalontwikkelingsniveau van het kind.
 • We ontwikkelden pictogrammen  om het opzetten, dragen en afzetten  van mondmaskers te verduidelijken en helder te communiceren naar iedereen die hier baat bij heeft. Klik hier om het document van Gezin en Handicap te bekijken of te downloaden.
 • We ontwikkelden een kader om je profielfoto op facebook te voorzien van een virtuele pluim voor ouders van een kind met een handicap om hen een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden. Rond je profielfoto kan je via deze link een kader zetten om je bewondering of steun te uiten.
 • We ontwikkelden twee affiches om mantelzorgers in de aandacht te brengen en te bedanken voor hun goede zorgen. De kleurplaat kan je hier vinden. De kant en klare affiche kan je hier downloaden.