…

Zorg-werk-leven balans

Leven (zelfzorg)
Mantelzorg
Werk (verlofstelstels)
Respijthuizen

Wanneer blijkt dat je kind een handicap heeft, komen er heel wat zorgen op je af. Het stellen van een diagnose vraagt vaak al veel tijd en energie. Maar er zijn misschien ook nog regelmatige ziekenhuisbezoeken en therapiemomenten. Soms durf je het ook nog niet aan om de zorg van je kind even uit handen te geven (aan grootouders of een kinderdagverblijf) omdat je zelf nog op zoek bent naar wat je kind met specifieke zorgnoden nodig heeft om zich goed te voelen, …

Neem tijdens dergelijke drukke (crisis)momenten best geen zware beslissingen, zeker geen onherroepelijke beslissingen, zoals bijvoorbeeld je job opgeven. Binnen een paar jaar gaat je kind waarschijnlijk naar school en heb je misschien zin, energie en tijd om terug aan het werk te gaan. Een tijdelijke of een tussenoplossing kan de druk eventueel wat verminderen, bijv.: deeltijds gaan werken, tijdskrediet, verlof zonder wedde, verlof voor medische bijstand, ouderschapsverlof (bij kinderen met een handicap kan dit opgenomen worden tot de leeftijd van 21 jaar), …

Denk er aan dat een kind met een handicap vaak ook financiële gevolgen heeft voor je gezin. De meeste consultaties (bijv. voor genetisch onderzoek, diagnose) worden grotendeels terugbetaald door de ziekteverzekering, maar er blijft meestal nog een gedeelte zelf te betalen. Voor auto- en woningaanpassingen, de aankoop van hulpmiddelen komt het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap tussen, maar ook hier blijft er vaak nog een deel voor eigen rekening. Bovendien brengt een handicap heel wat extra kosten mee die niet terugbetaald worden: bepaalde therapieën, een duurdere vakantie omdat je er niet met de tent kunt op uit trekken, het feit dat je een grotere wagen nodig hebt om alle hulpmiddelen mee te kunnen nemen, …

Een goede ouder zijn, heeft weinig te maken met het feit of je nu al of niet blijft werken. Goed zorgen voor iemand begint met goed zorgen voor jezelf. Naast de verzorging van je kind(eren) is het belangrijk om jezelf niet weg te cijferen. Tijd voor jezelf nemen, geeft je de kans om de batterijen op te laden. Welke keuze je ook maakt, het belangrijkste is dat jij je als ouder goed voelt bij de keuze die je gemaakt hebt. Je kind(eren) en je gezin zullen veel meer hebben aan een ouder die tevreden is en zich goed voelt!