…

Zorg-werk-leven balans - Werk (verlofstelsels)

Ouder zijn van een kind met een handicap én werken, het kan

Ons arbeidsrecht biedt de mogelijkheid om verlof te nemen vanwege omstandigheden. Informeer je bij je vakbond of bij de VDAB. Wij raden je wel aan om dit altijd te bespreken met je werkgever of het sociaal secretariaat van je werkplek. De verlofstelsel kunnen, naargelang jouw werksituatie, anders zijn.  

Enkele voorbeelden van wat mogelijk  is:

  • Familiaal verlof, sociaal verlof of verlof om dwingende redenen: je kan dit opnemen tijdens een noodsituatie.
  • Mantelzorgverlof: wanneer je voor een zorgbehoevende persoon moet zorgen.
  • Ouderschapsverlof: zowel mama als papa kan ouderschapsverlof opnemen (voor een kind met een handicap kan dit tot het 21 jaar is).
  • Verlof voor medische bijstand: verlof dat je gedeeltelijk of volledig kan opnemen om hulp te verlenen aan een gezinslid of familielid.
  • Tijdskrediet met motief: dit kan je opnemen wanneer iemand in je gezin zwaar ziek is of als je zorgt voor een kind met ernstige handicap jonger dan 21 jaar.

Op de website van Magenta vind je een interessante tool m.b.t. loopbaankeuzes: