…

Zorg-werk-leven balans - Mantelzorg

Mantelzorg, niet zomaar een titel

De zorg voor je kind met een handicap met anderen delen, is geen teken van zwakheid. Als ouder ben je sowieso ‘mantelzorger’ van je kind. Maar wellicht (hopelijk) kun je nog op veel andere mensen uit je netwerk rekenen om de zorg voor je kind te delen, je hart eens uit te storten, een leuke activiteit te doen waardoor je de batterijen kunt opladen, …

Een sociaal netwerk uitbouwen én onderhouden, is helaas veel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Sociale relaties laten zich niet zomaar opleggen. Mensen blijven je niet opzoeken, als je je enkel afwachtend opstelt. Je moet relaties onderhouden, zelf initiatieven nemen, …  Van ouders van een kind met een handicap weten we dat ze niet altijd tijd én energie hebben om te investeren in een sociaal netwerk. Maar laat je netwerk aub niet los. Soigneer je netwerk én doe er een beroep op!

Wees je er van bewust dat een beroep doen op anderen te maken met vraagverlegenheid én met acceptatieschroom. Vraagverlegenheid verwijst naar de moeilijkheid om een vraag naar ondersteuning te stellen. In een tijd waar autonomie en zelfzorg centraal staan, is het niet evident om toe te geven dat je de ander nodig hebt, dat je een helpende hand kan gebruiken. Wanneer iemand zich dan aanbiedt, hebben we het bovendien vaak moeilijk om deze te aanvaarden. Hulp accepteren is geen evidentie. Maar de handelingsverlegenheid is er ook vaak bij mensen die wel bereid zijn om te investeren in een vriendschapsrelatie, zij willen zich niet opdringen. Kom elkaar daarom tegemoet en praat er open over.

Erkenning mantelzorger:

Wat is een mantelzorger?

Een mantelzorger is iemand die hulp biedt aan een ander persoon met een bepaalde zorgbehoefte. Dit kan iemand uit de eigen omgeving zijn, maar dat hoeft niet. Als ouder van een kind met een handicap ben je een mantelzorger.

Er zijn twee verschillende statuten:

 • erkenning als mantelzorger
 • erkenning als mantelzorger met sociaal recht

Bij de erkenning als mantelzorger heb je geen recht op sociale voordelen. Je krijgt enkel een officieel bewijs dat je mantelzorger bent. Als je een erkenning als mantelzorger met sociaal recht heb(, heb je recht op mantelzorgverlof.

Hoe vraag je een erkenning als mantelzorger aan?

 • Ga langs bij je mutualiteit (ziekenfonds). Ze bezorgen je een document dat je moet invullen en ondertekenen. Wanneer je dit ingevuld en ondertekend hebt, bezorg je dit terug aan je mutualiteit.
 • Wanneer je aanvraag aanvaard werd, ontvang je een attest. Je bent dan officieel erkend als mantelzorger.
 • De erkenning is voor onbepaalde duur geldig.

Hoe vraag je een erkenning als mantelzorger met sociale rechten aan?

 • Ga langs bij je mutualiteit. Ze bezorgen je een document dat je moet invullen en ondertekenen. Wanneer je dit ingevuld en ondertekend terug hebt, bezorg je dit terug aan je mutualiteit.
 • Wanneer je aanvraag is aanvaard ontvang je een attest. Je bent dan officieel erkend als mantelzorger met sociale rechten.
 • Let op! Deze erkenning is slechts één jaar geldig.
 • Bij deze erkenning heb je de mogelijkheid om mantelzorgverlof aan te vragen bij je werkgever.

Hoe vraag je mantelzorgverlof aan als je een erkenning als mantelzorger sociaal recht hebt?

Het attest dat je van je mutualiteit kreeg toen je erkenning als mantelzorger met sociale rechten werd goedgekeurd, stuur je aangetekend op naar je werkgever.
Vanzelfsprekend bespreek je met je werkgever wanneer je mantelzorgverlof wilt inzetten.

Voorwaarden voor een erkenning als mantelzorger.

Je moet als mantelzorger maar ook als zorgvrager voldoen aan enkele voorwaarden.

Voorwaarden mantelzorger:

 • Je moet in België wonen.
 • Je moet minstens 50 uur per maand of 600 uur per jaar zorg bieden aan een zorgvrager.

Voorwaarden zorgvrager:

 • Je moet in België wonen.
 • Je mag niet in een woonzorgcentrum of voorziening voor personen met een handicap verblijven.
 • Je zorg- en ondersteuningsnood moet zwaar genoeg zijn.