…

Zorg en ondersteuning

VAPH
(Inclusieve) Kinderopvang
Handicapspecifieke ondersteuning
Ondersteuning op school
Gedeelde zorg geeft minder zorgen

Dat een kind met een handicap extra zorgen voor jou en je gezin betekent, zal niemand ontkennen. De (vaak fundamentele) keuzes die je moet maken (een bepaalde therapie, een school, … ) doen je twijfelen en zorgen voor extra druk, op jezelf, de relatie en op je andere kinderen. Durf hulp in te roepen! Dit is zeker geen teken van zwakte, integendeel…

Hulp kan heel divers zijn: hulp om met je kind om te gaan; hulp om de handicap van je kind een plaats te geven in je gezin; kinderopvang; huishoudelijke hulp; administratieve ondersteuning; … 

Wij beseffen heel goed dat het vaak moeilijk is om je kind aan iemand anders toe te vertrouwen. Jij kent elke gevoeligheid van je kind het beste en je denkt dat anderen er niet mee om zullen kunnen. Maar je doet er goed aan om wat ademruimte voor jezelf te nemen. Anders houd je het niet vol. Vertrouwen krijgen in mensen aan wie je je kind (even) kunt toevertrouwen leer je stapje voor stapje. Wees ervan overtuigd dat jij, wat jouw kind betreft, de meest deskundige bent. Jij hebt het recht om in een open dialoog met de hulpverleners duidelijk te maken wat je voor jouw kind wenst, hoe de ander jouw kind het best kan aanpakken, welke extra zorgen je kind nodig heeft,…

Veel gezinnen met een kind met een handicap kunnen rekenen op hun netwerk van (groot)ouders, familie, vrienden, buren,… Maar aarzel ook niet om professionele hulp in te schakelen. Hiervoor kun je bij een aantal diensten terecht.

“Andere ouders vertelden me over de dienst ambulante begeleiding en wat die kan bieden. Dit klonk allemaal goed, maar toch was de stap er naartoe zetten voor mij heel groot. Dit betekent echt binnentreden in de wereld van personen met een handicap en de daarbij horende hulpverlening. Die wereld boezemde me door zijn onbekendheid angst in, ik hield die liever weg. Zouden we dit niet gewoon zelf aankunnen? Heb je sowieso hulp nodig bij de opvoeding van een kind met een handicap? Nu weet ik dat je het in het begin zonder hulp niet redt. Iedereen moet leren als je voor een nieuwe uitdaging komt te staan. Het is goed als iemand je even wegwijs maakt.” Uit: Ouderschap onder druk (Erik De Belie en Geert Van Hove)

Reguliere diensten

Alle dienstverlening die in de samenleving aanwezig is, moet ook open staan voor gezinnen met een kind met een handicap. Als je op een of ander vlak ondersteuning zoekt, klop dan zeker ook aan bij de reguliere diensten: huizen van het kind, kinderopvang, diensten thuiszorg, thuisverpleging, maaltijddiensten, vervoersdiensten, enz.  Ook het inzetten van dienstencheques kan heel wat druk van de ketel halen.

Afhankelijk van de vraag die je hebt, de hulp die je zoekt, …:

  • Huis van het kind: in praktisch elke gemeente vind je een ‘Huis van Het Kind’. Verschillende organisaties werken er samen rond kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, … Bedoeling is dat zij ook oog en oor hebben voor de vragen van gezinnen met een kind met een handicap: https://www.huizenvanhetkind.be/

Kind en Gezin is er voor alle kinderen en gezinnen, ook voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben: https://www.kindengezin.be/nl

  • Maak gebruik van dienstencheques:

Dienstencheques kun je inzetten voor: 

    • Huishoudhulp thuis
    • Strijken buitenshuis.
    • Boodschappen.
    • Vervoer van mensen met beperkte mobiliteit.

Voordat je dienstencheques kunt bestellen, moet je je inschrijven bij Sodexo (de dienstverlener die de cheques uitgeeft). Personen met een handicap of gezinnen met een kind met een handicap  hebben recht op extra dienstencheques, maximaal 2.000 per kalenderjaar in plaats van 500 (individuele gebruiker) of 1.000 (gezin).

Om van deze extra dienstencheques gebruik te kunnen maken moet je bij je inschrijving wel een geldig attest van de handicap (van je kind) toevoegen. Als ouder van een minderjarig kind met een handicap moet je ook een  document bezorgen waarmee je bewijst het kind bij jou ten laste is (bijv. een belastingfiche of een document van het gemeentehuis). De kost van een dienstencheque mag je inbrengen in de personenbelasting. Als je een cheque betaalt via het Persoonlijke-Assistentie Budget dan kan dit. De cheques  worden namelijk al volledig terug betaald door het VAPH.

Meer informatie: 

Onze dochter Elise van 11 jaar vraagt heel wat extra zorgen. Drie keer per week kine, een keer per week naar de logo, regelmatig onderzoeken in het ziekenhuis, haar begeleiden van en naar school, … Zolang zij nog niet goed op weg is met haar communicatietoestel, vraagt het veel van ons om met haar te communiceren. Wij vroegen een persoonlijke-assistentiebudget aan. Maar zoals vele gezinnen met een kind met een handicap staan wij op de wachtlijst. Sinds een tijdje hebben wij hulp gezocht voor huishoudelijke taken. Hiervoor gebruiken wij dienstencheques. Het doet zo’n deugd om na de kine met Elise thuis te komen in een huis dat er netjes bij ligt en niet elke avond, als de kinderen in bed liggen, nog wasmanden vol strijk te moeten wegwerken (Ann, mama van Elise)