…

Zorg en ondersteuning - (inclusieve) kinderopvang

(Inclusieve) kinderopvang

Als je kind extra zorgen nodig heeft, dan wordt er in gezinnen nogal eens beslist dat één van de partners best stopt met werken of minder gaat werken. Onze goede raad: neem nooit fundamentele beslissingen op momenten dat je onder druk staat, dat je emotioneel diep zit, …  Zoek eventueel naar een tijdelijke oplossing en maak gebruik van de kinderopvang, de buitenschoolse opvang waarop zoveel gezinnen een beroep doen. 

In de missie van Kind en Gezin staat letterlijk: ‘Er zijn verschillende soorten opvang, zowel voor baby’s en peuters als voor schoolgaande kinderen. Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn welkom in de kinderopvang.’

Een kinderdagverblijf of onthaalouder:

Net als alle andere kinderen kunnen kinderen met een handicap ook terecht bij een onthaalouder of een kinderdagverblijf. Je moet wel tijdig beginnen zoeken, want op veel plaatsen zijn er wachtlijsten. Dat is zo voor elk kind, met of zonder handicap. Informeer in je buurt naar de verschillende mogelijkheden, want elke opvang legt zijn eigen accenten. Loop eens binnen in het Huis van het Kind in je gemeente (https://www.huizenvanhetkind.be/). Of informeer je bij het lokaal loket voor kinderopvang. Bekijk welke opvang het best beantwoordt aan jouw verwachtingen. Bezoek verschillende opvangmogelijkheden en vergelijk ze met elkaar. Een bezoekje breng je best tijdens de openingsuren, dan kun je onmiddellijk beoordelen hoe het er aan toe gaat. Voor een gesprek met de onthaalmoeder of de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf, maak je een afspraak op een rustig moment. Een goede communicatie met de onthaalmoeder of de medewerkers van het kinderdagverblijf is altijd belangrijk, maar zeker voor de opvang van een kindje met een handicap. Formuleer je wensen en verwachtingen, informeer de betrokkenen over de handicap van je kind en wat dit met zich meebrengt, maak afspraken over specifieke zorg, enz.  Doe je een beroep op begeleiding van een dienst Rechtstreeks Toegankelijke Hulp, dan kan je een beroep doen op hun begeleiding om het gesprek met de verantwoordelijke van de kinderopvang mee op te nemen en tips en trics over het omgaan met je kind te delen.

Informeer ook of de onthaalmoeder/het kinderdagverblijf erkend is door Kind en Gezin. Deze erkenning gebeurt volgens strikte voorwaarden op vlak van veiligheid, hygiëne, lokalen en bekwaamheid van het personeel.

Meer informatie:

https://www.kindengezin.be/nl/thema/kinderopvang-en-naar-school/zoek-een-opvang

Voor contactgegevens van kinderopvangmogelijkheden:

https://www.kindengezin.be/nl/zoek-kinderopvang

https://opvang.vlaanderen/

Inclusieve kinderopvang is geen gewone opvang:

In een inclusieve opvang worden kinderen met en zonder specifieke ondersteuningsbehoeften samen opgevangen. Dit is verrijkend voor iedereen! De kinderen leren van jongs af aan met verschillen omgaan en vriendschappen sluiten.

In elke provincie zijn enkele kinderopvanginitiatieven specifiek erkend als ‘Centrum inclusieve kinderopvang’. Zij krijgen extra middelen om je kind intensief te ondersteunen en bouwden al heel wat expertise op in het ondersteunen van kinderen met een diverse ondersteuningsnood.

Maar ook een kinderopvang in je eigen buurt kan bereid zijn om je kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte op te vangen. Je kunt eventueel bij een centrum inclusieve kinderopvang informeren of zij je in contact kunnen brengen met andere opvangvoorzieningen. Deze kinderopvang kan dan door het centrum inclusieve kinderopvang ondersteund worden en hiervoor extra subsidies krijgen.

Enkele tips:

  • Bespreek vooraf goed met de opvang wat mogelijk is. De opvang houdt rekening met je kind, maar ze kan zelf geen gespecialiseerde zorgen opnemen zoals bijvoorbeeld kinesisten, logopedisten of verpleegkundigen dit doen. 
    • Maak duidelijk wat je verwacht van de opvang. 
    • Vraag om samen te wennen aan de opvang.
    • Deel je ervaringen met je kind zoveel mogelijk met de kinderbegeleiders. Dit helpt hen goed in te spelen op jouw kind nodig heeft

Informatie: https://www.kindengezin.be/nl/thema/kinderopvang-en-naar-school/inclusieve-kinderopvang

Wat is kwaliteitsvolle opvang? https://www.kindengezin.be/nl/thema/kinderopvang-en-naar-school/kwaliteit/wat-goede-opvang

Centra voor inclusieve kinderopvang in Vlaanderen en Brussel: https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2022-02/CIK%20Vlaanderen%20en%20Brussel.pdf

Belastingvermindering:

Voor de kosten die je maakt voor de opvang van je kind(eren) kun je een belastingvermindering krijgen. Kinderopvang is ruim opgevat: ook onkosten voor activiteiten van erkende of gesubsidieerde jeugdwerkverenigingen of sportorganisaties komen in aanmerking voor belastingvermindering. Voorbeelden zijn: kosten voor deelname aan een kamp, speelpleinwerking, deelnemen aan een atelier,… Sinds het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) komen ook de uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen in aanmerking voor een belastingvermindering.