…

Zorg en ondersteuning - Handicapspecifieke ondersteuning

Rechtstreeks Toegankelijk Ondersteuning (RTH)
Niet Rechtstreeks Toegankelijke Ondersteuning (NRTH)
* Begeleiding, dagopvang, en verblijf in een multifunctioneel centrum (MFC)
* Persoonlijke-assistentiebudget (PAB)
Infoloketten van gebruikersverenigingen
Rechtstreeks Toegankelijke Ondersteuning (RTH)

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. RTH wordt geboden door zorgaanbieders die hiervoor door het VAPH erkend worden. Jij kunt rechtstreeks contact nemen met een dienst RTH in je buurt, hiervoor is er geen aanvraagprocedure nodig. RTH is ook mogelijk wanneer er een (vermoeden) van handicap is.

Jaarlijks kun je acht ‘punten’ besteden voor RTH-ondersteuning:

 • Ambulante begeleiding (jij gaat naar een RTH-dienst): 0,155 punt per sessie
 • Mobiele begeleiding (de dienst kom bij jou thuis): 0,220 punt per sessie
 • Groepsbegeleiding:  0,087 punt per sessie
 • Dagopvang: 0,087 punt per dag
 • Verblijf: 0,130 punt per nacht

Concreet betekent dit:

 • 51 ambulante begeleidingen
 • of 36 mobiele begeleidingen
 • of 91 groepsbegeleidingen
 • of 91 dagen dagopvang (of 182 halve dagen)
 • of 61 nachten verblijf.

Je mag de verschillende vormen van RTH ook met elkaar combineren. Met een rekentool kun je zelf je punteninzet bijhouden: https://extranet.vaph.be/tools/rth/simulatie-besteding-rth-punten/. Ook in ‘mijn vaph’ vind je een ‘RTH-teller’.

Deze dienstverlening is niet gratis. Voor de meest actuele prijzen, verwijzen we je naar de website van het VAPH: https://www.vaph.be/organisaties/rth/punten-bijdragen.

Meer informatie:

Bovenop deze 8 punten kun je nog 4 punten extra inzetten voor ‘Globale Individuele Ondersteuning’ (GIO).  Deze dienstverlening is specifiek bedoeld voor kinderen die starten in de reguliere kinderopvang, kleuterklas of het eerste leerjaar.

Meer informatie:

Niet Rechtstreeks Toegankelijke Ondersteuning (NRTH)

Wanneer je kind meer intensieve begeleiding nodig heeft dan wat mogelijk is met Rechtstreeks Toegankelijke Hulp, dan kan je de procedure starten voor de aanvraag van Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Over deze aanvraagprocedure lees je meer in de ‘wolk Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

De mogelijkheden:

Begeleiding, dagopvang, en verblijf in een multifunctioneel centrum (MFC).

Om een beroep te doen op een MFC is er een jeugdhulpbeslissing van de integrale toegangspoort jeugdhulp nodig. Kinderen en jongeren kunnen er terecht tot en met 21 jaar, uitzonderlijk verlengbaar tot 25 jaar.

Een MFC biedt drie vormen van ondersteuning

 1. Begeleiding van het gezin en de ruimere context. De begeleiding richt zich op de ontwikkeling van je kind en biedt ouders pedagogische en psychosociale ondersteuning. De begeleiding kan bij je thuis aangeboden worden of bij de zorgaanbieder. Ook groepssessies zijn mogelijk.
 2. Dagopvang: bij ‘schoolaanvullende dagopvang’ wordt je kind voor, na en tijdens de schooluren begeleid door het MFC. Bij ‘schoolvervangende dagopvang’ wordt er tijdens de schooluren voor de kinderen en jongeren een alternatief programma aangeboden. Tijdens de dagopvang kan je kind ook gebruik maken van verschillende vormen van behandeling; kine, logo, ergo,…
 3. Verblijf: kinderen en jongeren overnachten in een aangepaste omgeving. De opvang ‘s avonds en het ontbijt zijn inbegrepen. Meestal wordt een verblijf gecombineerd met dagopvang;

Voor alle duidelijkheid. Een MFC biedt ondersteuning ‘op maat’. ‘Op internaat’ van maandag tot en met vrijdag is niet meer de regel. Al het nodig is,  kan het. Maar je kind kan evengoed een paar dagen per week logeren, eventueel ook of enkel in het weekend of tijdens de vakantieperiodes. Of je kind kan enkel gebruik maken van dagopvang. Tijdens de week, of net in het weekend of in de vakantieperiodes. Vanuit het MFC kunnen ze eventueel je kind thuis begeleiden.

Voor contactgegevens van MFC’s: https://www.vaph.be/organisaties/adressen?combine=&province=All&tid%5B%5D=185

Onze Rik is een zeer vrolijke jongen. Maar oh zo druk. Voor hem is het heel belangrijk dat alles verloopt zoals gepland, anders is er geen huis met hem te houden. Met drie kinderen tussen 5 en 9 jaar is het echter niet haalbaar om regelmaat en structuur te bieden. Er zijn altijd wel van die onverwachte momenten. Als Rik onrustig is, straalt hij dit uit naar zijn jongere zus en broer. Elke avond eindigt in ruzie. Krijg iedereen dan maar eens rustig in bed. Sinds een drietal maanden blijft Rik op dinsdag- en op donderdagavond logeren in het MFC dat aan zijn school verbonden is. Wij spraken nu ook af dat hij tijdens de kerstvakantie van maandag tot donderdag ‘op vakantie’ gaat. Voor ons gezin zijn dit momenten dat de druk wat van de ketel gaat en iedereen van ons de batterijen kan opladen.  (Karel, papa van Rik).

Persoonlijke-assistentiebudget (PAB)

Om een PAB toegekend te krijgen, moet ook de Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie zich over je aanvraag buigen. Want er zijn wachtlijsten en er kunnen pas PAB’s toegekend worden wanneer er hiervoor middelen vrijkomen. Als het PAB wordt toegekend zal het team jeugdhulpregie een ‘jeugdhulpbeslissing’ (budgetbeslissing) aan het VAPH over maken. Het VAPH staat in voor de effectieve terbeschikkingstelling van het PAB en de opvolging van de budgetbesteding.

Het PAB is een budget dat het VAPH ‘op maat’ toekent aan een kind of jongere met een handicap. De ouders, of één van de ouders, zijn als wettelijke vertegenwoordiger van hun kind de ‘budgethouders’. De hoogte van het PAB is afhankelijk van de aard en de ernst van de handicap van je kind en de leefsituatie. Een commissie bepaalt de hoogte van het budget. Dit budget is uitsluitend bedoeld om assistenten in dienst nemen (via een arbeiders- of bediendencontract bijv.) of om via een interimkantoor mensen aan te werven. De budgethouder treedt op als werkgever. Een assistent kan helpen met huishoudelijke taken, lichamelijke taken (wassen, aankleden,…), verplaatsingen (naar school bijv.), dagactiviteiten, pedagogische of orthopedagogische begeleiding of ondersteuning (geen taken van het onderwijs overnemen).

Met je PAB mag je eventueel ook ondersteuning aankopen bij een vergunde zorgaanbieder.

Meer informatie:

https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pab/algemeen

Voor concrete informatie over de bestedingsmogelijkheden van je PAB  kan je terecht bij één van de vier ‘Bijstandsorganisaties. Zij bieden je ook ondersteuning bij het starten met je PAB, het maken van kostenstaten, aanwerving van assistenten, enz.https://www.vaph.be/organisaties/bijstandsorganisaties/algemeen

Infoloketten van gebruikersverenigingen

Heb je nood aan ondersteuning, maar kan je door het bos de bomen niet meer vinden? Vraagwijzer van KVG staat paraat om aan de slag te gaan met jouw ondersteuningsvraag. Het team zoekt met je mee of de reguliere hulpverlening al de zorgdruk in je gezin kan milderen of helpt je bij de procedures voor een aanvraag voor niet rechtstreeks toegankelijke hulp vraagwijzer@kvg.be of 03 216 29 90. Ook DITO biedt een gelijkaardige dienstverlening.