Jouw kind in de voorziening

Als ouder moest je enkele weken geleden heel plots en snel een zeer moeilijke beslissing nemen. Ofwel kwam je kind naar huis en moest je zelf fulltime de zorg opnemen. Ofwel bleef je in de voorziening, maar dan kon je niet op bezoek gaan. Aanvankelijk leek het te gaan om een keuze voor een week of twee, maar de maatregelen werden almaar verlengd. Ouders die hun kind nu al enkele weken moeten missen, hebben het hier erg moeilijk mee.

Op onze Facebookpagina gonst het van de verhalen en getuigenissen van andere ouders. Zoek je contact met andere ouders of tips hoe zij met deze bijzondere periode om gaan, ga er dan zeker eens een kijkje nemen.

Hoe hou je contact met je zoon/dochter in de voorziening?

Ouders en voorziening doen heel wat moeite om ervoor om verbinding te blijven houden met tussen ouders en hun zoon/dochter in de voorziening en zoeken naar media die aansluiten bij de (communicatie)mogelijkheden van de persoon met een handicap. Hoe kan je contact houden? Enkele voorbeelden en tips

  • Schrijf een briefje of kaartje naar je zoon of dochter. Met een leuke foto van jullie samen. BVB via de Mobile Postcard App van Bpost.
  • Sommige voorzieningen laten hun bewoners geregeld eens telefoneren met het thuisfront. Of de opvoeders laten de ouders geregeld telefonisch weten hoe het met hun zoon of dochter gaat of sturen eens een foto via whats app,
  • Zoek naar manieren om online contact te leggen tussen thuis en de voorziening via beeldbellen via Skype, whatsapp,… Vind hier een overzicht en beslishulp om te kiezen welke tool/medium je hiervoor best gebruikt.
  • Maak (gratis) online een krantje met familienieuws en foto’s en stuur het in papieren versie naar je kind in de voorziening.De Koning Boudewijnstichting, de Vlaamse Ouderenraad en de Vlaamse minister van Welzijn ontwikkelden dit in eerste instantie om contact te houden met grootouders, maar ze bevestigen dat ook ouders hiervan gebruik kunnen maken.
  • voorziening Ritmica maakte ‘Radio Ritmica’ waardoor ouders en familieleden verzoekjes en groeten kunnen overmaken aan de bewoners van hun voorziening
Kan je op bezoek?

Vanaf maandag 4 mei mogen voorzieningen van personen met een handicap bezoek toelaten. Dat betekent echter niet dat ze vanaf die datum verplicht zijn bezoek toe te laten of dat bezoek voor iedereen zomaar mogelijk wordt. Er zijn strikte voorwaarden om het bezoek te organiseren en elke voorziening kan een eigen bezoekregeling op maat uitwerken. Wel werd de bezoekmogelijkheid uitgebreid: een persoon mag tegelijkertijd bezoek van meerdere personen uit dezelfde contactbubbel ontvangen. Het bezoek wordt beperkt tot de meest naaste verwanten of vertrouwenspersonen. Je informeert best bij de voorziening van je zoon of dochter om samen te bekijken wat er mogelijk is en hoe ze de bezoekregeling uitwerken. Meer info over de bezoekregeling, de richtlijnen en voorwaarden hieromtrent vind je hier.

Kan je toch beslissen om je kind naar huis te halen?

Personen die nu voltijds opgevangen worden in de voorziening, blijven in de voorziening, en kunnen niet wisselen tussen thuis en de voorziening. Ook een eenmalige transfer van de voorziening naar huis is mogelijk: Als het netwerk de persoon vanaf een bepaald moment wel thuis zou kunnen opvangen, tot het einde van de maatregelen, dan kan een eenmalige transfer naar huis gebeuren onder volgende voorwaarden:
o De voorziening en het gezin maken samen de inschatting dat opvang thuis mogelijk is, rekening houdend met het besmettingsrisico voor personen in de thuissituatie die tot de risicogroepen behoren.
o Het ophalen gebeurt buiten de gebouwen van de voorziening en volgens de regels van social distancing.
o Een heropname is alleen mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden, namelijk als de integriteit van de persoon met een handicap in het gedrang komt. De persoon blijft dan tot het einde van de maatregelen in de voorziening.

Alle info en de juiste voorwaarden vind je hier.

Een goede raad! Neem de tijd om hier over na te denken en overweeg goed wat de beste oplossing is voor je kind en voor alle gezinsleden. Terugkeer naar huis is immers blijvend totdat de maatregelen opgeheven worden. Dit is niet te onderschatten; zeker niet nu hulp, verzorging en therapie van buitenaf helemaal niet vanzelfsprekend zijn.