Waar kan je terecht voor extra ondersteuning?

 • Tele-onthaal.be: nood aan een babbeltje? Bel tele-onthaal! Praten helpt.
 • Ondersteuning via thuiszorg. De prijs is afhankelijk van je inkomsten en is dus ook zonder budget betaalbaar. Informatie over de diensten gezinszorg vind je via: https://www.zorg-en-gezondheid.be/thuiszorg
 • Vrijwilligers. Vrijwilligers mogen voor jou boodschappen doen of essentiële ondersteuning bieden. Speciaal in deze crisis zijn er ook heel wat initiatieven opgericht:
  • www.hulpvoorhelden.be
  • www.vlaanderenhelpt.be
  • www.vrijwilligersparaat.be
   • Mensen die nu technisch werkloos zijn mogen zonder toestemming van de RVA toch vrijwilligerswerk doen in het kader van deze crisis.
   • Als je je registreert als vrijwilliger via de website vlaanderenvrijwilligt.be, ben je gratis verzekerd via de Overheid. Van deze inschrijving ontvang je een bevestiging. Let op, je bent enkel verzekerd tussen 8 uur ’s morgens en 20 uur ’s avonds. Helaas mag je heel wat activiteiten waar personen met een handicap en hun gezin nood aan hebben niet uitvoeren: oppashulp of nachtoppas, vervoer van mensen of kinderopvang thuis mogen niet. Hulp aan vrienden, gezin en familie, mantelzorg inschrijven als vrijwilligerswerk, kunnen niet. Voor iemand boodschappen doen, mensen opbellen, de hond uitlaten,… zijn activiteiten die wél toegelaten zijn.
   • Doet jouw vrijwilliger een activiteit die niet toegelaten is, dan kan je deze nog perfect verzekeren bij SOS)-vrijwilligers. Informatie hierover vind je op: https://kvg.be/je-vrijwilligers-verzekeren-en-vergoeden/sos-vrijwilligers/. Wil je deze vrijwilligers met je PAB of PVB vergoeden? Dan vind je de nodige info op deze pagina: https://kvg.be/je-vrijwilligers-verzekeren-en-vergoeden/sos-vrijwilligers/.
 • Online dienstverlening van VAPH-diensten. Heel wat ondersteuning wordt online verder gezet. Maak er dus zeker gebruik van. Het kan veel voor je betekenen als je eens met je dienstverlener kunt overleggen over hoe je bijv. je dag kunt structureren, hoe je als mantelzorger toch even tijd voor jezelf kan vinden nu je plots 24/7 terug moet zorgen voor je kind met een handicap, …
 • Assistentie via uitzendkantoren. Assistent is een ‘essentieel beroep’ en kunnen dus ook in deze tijd ingezet worden. Sommige uitzendkantoren hebben misschien wel assistenten in hun rangen die onmiddellijk kunnen ingezet worden. Vooral Agilitas en Randstad Medical hebben veel ervaring met het inzetten van assistenten: https://agilitas.be/nl/care, https://www.randstad.be/nl/werkgevers/specialisaties/medisch-verzorgend
 • Assistentie via diensten persoonlijke assistenten. Deze vind je zowel bij vergunde als bij niet-vergunde zorgaanbieders. Iemand nodig? Contacteer de infolijn van Absoluut vzw om zo’n dienst in jouw buurt te vinden: www.absoluutvzw.be, info@absoluutvzw.be, 03 259 08 85.