…

Waar heb ik recht op?

Zicht krijgen op waar je als persoon met een handicap of als gezin met een kind met een handicap recht hebt, is niet vanzelfsprekend. Voor sommige maatregelen moet je bij een Vlaamse overheidsdienst aankloppen, anderen zijn federale materie. De administratieve beslommeringen, het telkens opnieuw weer een handicap moeten aantonen, de digitale kloof, … Wij beseffen heel goed dat hier voor veel gezinnen een zware opdracht ligt. Maar de zorg voor een kind met een handicap brengt extra kosten (en inspanningen) met zich mee. Kosten die vaak wegen op je gezinsbudget. Vandaar dat wij het zo belangrijk vinden dat jullie een goed zicht krijgen op mogelijke tegemoetkomingen, tussenkomsten, … Wie goed geïnformeerd is, staat een stap verder!

Als je nog aan de start van je traject staat en niet goed weet waarmee te beginnen, raden wij je aan om een afspraak te maken met de dienst maatschappelijk werk van je mutualiteit. Om al je rechten te verkennen, moet je bij verschillende instanties aankloppen:

Deze zijn:

Het Agentschap Opgroeien
Je mutualiteit
Het VAPH
Het FOD