…

Waar heb ik recht op? Via Mutualiteit

Bij je mutualiteit, een heel pakket aan voordelen
 • Incontinentieforfait: een tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal voor zwaar zorgbehoevenden of van niet-afhankelijke personen: https://www.vlaanderen.be/incontinentieforfait
 • Terugbetaling therapie medisch materiaal, ..: vraag dit zeker na bij je mutualiteit.
 • Erkenning mantelzorger:
  • Wat is een mantelzorger? Een mantelzorger is iemand die hulp biedt aan een ander persoon met een bepaalde zorgbehoefte. Dit kan iemand uit de eigen omgeving zijn, maar dat hoeft niet. Als ouder van een kind met een handicap ben je een mantelzorger.
  • Er zijn twee verschillende statuten:
   • erkenning als mantelzorger
   • erkenning als mantelzorger met sociaal recht
    • Bij de erkenning als mantelzorger heb je geen recht op sociale voordelen. Je krijgt enkel een officieel bewijs dat je mantelzorger bent. Als je een erkenning als mantelzorger met sociaal recht heb(, heb je recht op mantelzorgverlof.
  • Hoe vraag je een erkenning als mantelzorger aan?
   • Ga langs bij je mutualiteit (ziekenfonds). Ze bezorgen je een document dat je moet invullen en ondertekenen. Wanneer je dit ingevuld en ondertekend hebt, bezorg je dit terug aan je mutualiteit.
   • Wanneer je aanvraag aanvaard werd, ontvang je een attest. Je bent dan officieel erkend als mantelzorger.
   • De erkenning is voor onbepaalde duur geldig.
  • Hoe vraag je een erkenning als mantelzorger met sociale rechten aan?
   • Ga langs bij je mutualiteit. Ze bezorgen je een document dat je moet invullen en ondertekenen. Wanneer je dit ingevuld en ondertekend terug hebt, bezorg je dit terug aan je mutualiteit.
   • Wanneer je aanvraag is aanvaard ontvang je een attest. Je bent dan officieel erkend als mantelzorger met sociale rechten.
   • Let op! Deze erkenning is slechts één jaar geldig.
   • Bij deze erkenning heb je de mogelijkheid om mantelzorgverlof aan te vragen bij je werkgever.
  • Hoe vraag je mantelzorgverlof aan als je een erkenning als mantelzorger sociaal recht hebt? Het attest dat je van je mutualiteit kreeg toen je erkenning als mantelzorger met sociale rechten werd goedgekeurd, stuur je aangetekend op naar je werkgever. Vanzelfsprekend bespreek je met je werkgever wanneer je mantelzorgverlof wilt inzetten.
  • Voorwaarden voor een erkenning als mantelzorger. Je moet als mantelzorger maar ook als zorgvrager voldoen aan enkele voorwaarden.
   • Voorwaarden mantelzorger:
    • Je moet in België wonen.
    • Je moet minstens 50 uur per maand of 600 uur per jaar zorg bieden aan een zorgvrager.
   • Voorwaarden zorgvrager:
    • Je moet in België wonen.
    • Je mag niet in een woonzorgcentrum of voorziening voor personen met een handicap verblijven.
    • Je zorg- en ondersteuningsnood moet zwaar genoeg zijn.