…

Waar heb ik recht op? Bij VAPH

Vlaams Agentschap van Personen met een Handicap (VAPH), je financiële en materiele steunpilaar

Als de hulp en ondersteuning van je eigen netwerk en van de reguliere diensten niet voldoende zijn of als handicapspecifieke ondersteuning een meerwaarde kan zijn voor je kind en je gezin, dan kun je je inschrijven bij het VAPH, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Het VAPH biedt:

 • verschillende vormen van ondersteuning voor kinderen:  begeleiding, dagopvang of verblijf, een persoonlijke-assistentiebudget (PAB)
 • tussenkomst voor het afschaffen van sommige hulpmiddelen, incontinentiemateriaal, woning- en autoaanpassingen
 • een tegemoetkoming voor een tolk voor dove en slechthorende kinderen
 • een tegemoetkoming in verblijfs- en vervoerskosten in het gewone onderwijs

Om je kind in te schrijven bij het VAPH moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • je moet in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen
 • je kind moet erkend worden als ‘persoon met een handicap’.

Het VAPH definieert handicap als:

“Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen:

 • functiestoornissen van verstandelijke, psychische, lichamelijke en zintuiglijke aard
 • beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en
 • externe factoren (de situatie waarin iemand zich bevindt)
Hoe verloopt de inschrijvingsprocedure?

Een erkend multidisciplinair team (MDT), bijv. bij je mutualiteit of het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB),  kan je kind met een (vermoeden van) handicap aanmelden bij de  Integrale Toegangspoort (ITP) met een vraag naar ondersteuning door het VAPH. Een MDT staat ook in voor diagnostiek. Ieder gezin kan zelf een MDT kiezen. Een team kan je eventueel doorverwijzen naar een ander team dat meer gespecialiseerd is in jouw problematiek.

Contactgegevens van erkende multidisciplinaire teams: https://www.jeugdhulp.be/organisaties/multidisciplinaire-team-mdt

Een multidisciplinair team:

 • stelt samen met jou een aanmeldingsdocument (A-document) op in het kader van een aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen voor een minderjarige (eerste aanvraag);
 • stelt een multidisciplinair verslag en een adviesrapport (module D) op in het kader van een aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen (vanaf de tweede aanvraag)
 • stelt een indicatieverslag op in het kader van een aanvraag voor een persoonlijke-assistentiebudget (PAB);
 • stelt een indicatieverslag op in het kader van een aanvraag voor opvang en begeleiding in een multifunctioneel centrum voor minderjarigen (MFC);
 • helpt bij de keuze van hulpmiddelen en aanpassingen;
 • helpt bij het indienen van facturen voor de terugbetaling van hulpmiddelen en aanpassingen.

Het multidisciplinair team treedt op als jouw  ‘contactpersoon-aanmelder’ en volgt jouw dossier verder op. Als je later nog vragen hebt over je dossier kan je altijd bij deze dienst terecht.

https://www.jeugdhulp.be/organisaties/intersectorale-toegangspoort-itp

https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pab/aanvragen

Het VAPH biedt ook een tussenkomst in de aanschaf van diverse hulpmiddelen (leesloep, communicatieapparatuur, tiltoestellen, aangepaste kleding, …), woning- en auto-aanpassingen:  https://www.vaph.be/hulpmiddelen/algemeen

Voor kinderen die nog niet erkend zijn door het VAPH als persoon met een handicap moet een eerste aanvraag voor de terugbetaling van hulpmiddelen ingediend worden bij de intersectorale toegangspoort (zie inschrijvingsprocedure). Neem hiervoor best contact op met het MDT van je mutualiteit. Als je kind door het VAPH al erkend is als persoon met een handicap kan (voor een tweede aanvraag dus)  je de aanvraag voor een hulpmiddel rechtstreeks aan het VAPH richten. Let wel op: eerst een hulpmiddel aanvragen, dan pas aankopen!

Meer informatie: https://www.vaph.be/hulpmiddelen/aanvragen/minderjarigen#:~:text=Minderjarigen%20die%20nog%20niet%20erkend,agentschap%20van%20de%20Vlaamse%20overheid.

In de hulpmiddelendatabank vind je een overzicht van diverse hulpmiddelen: https://www.vaph.be/hulpmiddelen/databank