…

Vrije tijd - Jeugdbewegingen

Jeugdbewegingen (en speelpleinwerkingen, sportkampen, … ):

Ook je kind met een handicap moet de kans krijgen om te kunnen deelnemen aan het gewone vrijetijdsaanbod. Uitsluiting is niet meer van deze tijd. Alsmaar meer organisaties geven zelf aan dat ze ‘inclusief’ willen werken. Informeer naar de mogelijkheden in je buurt.


Als je kind specifieke ondersteuningsnoden heeft, kun je best de verantwoordelijken en begeleiders van je kind uitvoerig informeren en tips geven over hoe ze je kind best kunnen ondersteunen. Als je een plek voor je kind zoekt in een jeugdbeweging, speelpleinwerking, sportkamp, … Wees er dan op tijd bij. Het aantal plaatsen is meestal beperkt.


Op de www.participate-autisme.be vind je een interessant instrument, de wegwijzer, om informatie over je kind overzichtelijk en volledig door te geven. Ook als je kind geen autisme heeft, is dit een interessant hulpmiddel.


De vrijetijdstrajectbegeleiders van KVG gaan samen met jou op zoek naar de meest geschikte vrijetijdsbesteding ‘op maat’ van je kind: https://kvgvorming.be/vrijetijdstrajectbegeleiding/