Veel gestelde vragen

Gezin en Handicap bundelde in de brochure ‘De eerste momenten’ een antwoord op veelgestelde vragen vragen van jonge ouders van een kind met een handicap. De brochure kun je bestellen bij Gezin en Handicap. Hieronder vind je alvast een greep uit de vragen en antwoorden.

De eerste momenten met mijn kind

De eerste momenten in het gezin

De eerste momenten in de hulpverlening

  • 14. Waar kan ik terecht voor hulp en ondersteuning?
  • 15. Aan wie kunnen wij de zorg voor ons kind toevertrouwen als het thuis niet meer kan?
  • 16. Wat is een PAB en hoe kan een PAB de gezinslast verlichten?
  • 17. Wie kan mijn kind met een handicap opvangen wanneer ik blijf werken?
  • 18. Wie kan er voor ons kind zorgen als wij er eens tussenuit willen?
  • 19. Welke therapie kies ik voor mijn kind met een handicap?
  • 20. Ik wil het hulpmiddel dat het best past bij mijn kind. Waar vind ik informatie over hulpmiddelen?

De eerste momenten op school

De eerste momenten met de administratie

De eerste momenten van ontspanning