…

SMOG-cursus voor voorzieningen en professionelen

Wil jij als professional SMOG introduceren in je school, voorziening of dienst voor mensen met een communicatiebeperking? Wil jij je pupillen en hun ouders leren werken met SMOG? Dan is het belangrijk dat je zelf de universeel correcte SMOG-taal aanleert. Gezin en Handicap vzw organiseert jaarlijks twee SMOG-cursussen voor professionelen.

SMOG voor professionelen: dit leer je

De SMOG-opleiding zorgt ervoor dat je na zes weken SMOG universeel correct gebruikt én juist aan je pupillen aanleert.

  • Je ontdekt hoe SMOG ontstond, voor wie het werkt, en waarom correct aanleren zo cruciaal is
  • Je leert hoe je de SMOG-doelstellingen aan het begeleidingsplan van je cliënten verbindt
  • Je krijgt inzicht in hoe je SMOG op een verantwoorde wijze in je werkomgeving introduceert
  • Je leert de SMOG-gebaren, en voert ze correct uit
  • Je leert gecoördineerd en gesynchroniseerd spreken én gebaren gebruiken
  • Je verwerft een heldere SMOG-spreekstijl: je gebruikt eenvoudige woorden en zinsstructuren bij je gebaren. Zo vat en spiegelt je pupil met communicatieproblemen ze gemakkelijk
  • Je leert je SMOG-gebaren en gesproken taal met lichaamstaal en mimiek te versterken
Zes weken opleiding mét SMOG-attest

Aan het einde van de opleiding ontvang je het enige, geldige SMOG-attest, erkend door de ontwikkelaars Martine Nijs en Louis Smet. Om het te behalen, doorloop je de volledige cursus en volg je elke van de zes lesdagen. Jij zorgt er immers voor dat je pupillen, hun ouders en collega’s SMOG universeel correct gebruiken.

SMOG-opleiding 2022-2023: data en prijzen 

De SMOG-opleiding bestaat uit zes cursusdagen, telkens van 9.15 tot 16.15 u. Deelname aan elke lesdag is verplicht.

  • SMOG-OPLEIDING KORTRIJK 2022: VOLZET – vrijdagen 16 september, 30 september, 14 oktober, 28 oktober, 18 november en 2 december
  • SMOG-OPLEIDING ANTWERPEN 2023: VOLZET – zaterdagen 14 januari, 28 januari, 11 februari, 4 maart, 18 maart en 1 april

Voor deze zesdaagse cursus bedraagt jouw opleidingsprijs 550 euro. Je voorziening, of school ontvangt hiervoor een factuur, en jij krijgt desgevraagd een deelnameattest.

Behaalde je jouw SMOG-attest, en wil je de gebaren nog eens opfrissen? Dan kun je aan de jaarlijkse SMOG-terugkomdag deelnemen. We herhalen gebaren, luisteren naar je ervaringen en geven antwoord op je vragen. Je ontvangt een uitnodiging voor deze SMOG-terugkomdag ten gepaste tijde in je mailbox.

SMOG volgen? Zet je nu al op de wachtlijst!

Willen jij en je collega’s zeker zijn van een plaatsje voor de volgende professionele SMOG-opleiding? Registreer je dan nu op onze wachtlijst. Mail ons de naam en het adres van de voorziening waar je werkt, geef je naam en functie en/of die van je geïnteresseerde collega’s op, je e-mailadres en je telefoonnummer.

Je registreren op de wachtlijst verplicht je tot niets. Wie op de wachtlijst staat, krijgt enige tijd voor de start van de cursus een inschrijvingsformulier toegestuurd.

SMOG voor hogeschoolstudenten?

Wil je als hogeschool uw studenten met SMOG laten kennismaken, in het kader van een les ondersteunde communicatie, als keuzevak of als stagevoorbereiding? Dan brengt Gezin en Handicap je graag in contact met een geschikte, SMOG-gecertificeerde gastdocent. Ook zorgen wij voor een aangepast SMOG-lespakket. Het betreft een initiatie waarbij studenten een beperkt aantal gebaren aanleren. Dit vervangt niet de intensieve SMOG-opleiding voor professionelen.

Een vraag over SMOG, of de opleiding voor professionelen? Wil je je op de wachtlijst registreren? Meer weten over de SMOG-initiatie voor studenten? Stuur een mailtje naar smog@kvg.be of bel: 03 216 29 90.