…

Literatuurlijst: ouder worden met een verstandelijke handicap

Op 5 mei 2017 organiseerde Gezin en Handicap een studiedag over kwaliteitsvol ouder worden met een verstandelijke handicap. Je vindt hier een relevante literatuurlijst over het onderwerp.

 • K. Knijnenburg en L. van der Maarel. (2016). Verstandelijke beperking en rouw, 80 praktische tips. Kanguru-reeks. 96 p. Scrivo Media.
 • B. Sikma en C. Ostyn, (2015) Dromen van een mooie oude dag … ook voor mensen met een verstandelijke beperking. 118 p. Garant.
 • J. Moran. (2015). Down en oud. Oud worden met Down syndroom. (vert. T. Coppus). 56 p. Stichting Down syndroom.
 • J . Warnez, N. Schepens, e.a. (red.). (2012) Oud, niet out. Over ouderen met beperkingen en inclusie. 272 p. Garant.
 • S. Sergeant. (2013). Nu en straks.Over palliatieve zorg. Handleiding + Beeldboek + Werkboek.Garant.
 • s.n. Ouder worden met een verstandelijke beperking. Een gids voor cliënten, mantelzorgers en hulpverleners. (2012). SEN vzw
 • S. Sergeant en P. Verhaest. (2011). Dingske. Een beeldboek over dementie. Garant.
 • s.n. Wegwijzer. Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. (2011). Agora.
 • D. Kerr. (2010). Verstandelijke beperking en dementie. Effectieve interventies. 202 p. Garant.
 • L. De Vos. (2010). De zorg voor ouder wordende personen met een handicap. 119 p. FOVIG.
 • M. Bleeksma. (2001). Begeleiding van oudere cliënten met een verstandelijke handicap. Nelissen.
 • E. Bosch. (1996). Dood en sterven in het leven van mensen met een verstandelijke handicap.144 p. Nelissen.
Documentatiecentrum Gezin en Handicap vzw

Mogelijk vind je deze titels in ons documentatiecentrum, je zoekt ze makkelijk op in onze online catalogus.
Heb je interesse in een bepaald(e) boek, tijdschrift of dvd? Neem dan even contact op of bel ons op 03 216 29 90.
We bekijken graag of je titel beschikbaar is en wanneer je deze kunt komen raadplegen en/of ontlenen.