Ook nu logopedie, via aanvullende verzekering

Voor vele kinderen uit het buitengewoon onderwijs in semi-internaat is de logopedische therapie op school momenteel sterk afgenomen of zelf volledig weggevallen. Dit kan voor een leerachterstand of een terugval zorgen op gebied van taal en/of spraak. Indien je, gezien de omstandigheden, graag de therapieën buitenschools verderzet, contacteer je best je mutualiteit.

Via de aanvullende verzekering is er soms een gedeeltelijke terugbetaling van logopedie mogelijk wanneer je niet (meer) in aanmerking komt voor terugbetaling op basis van de verplichte ziekteverzekering. De bedragen en het aantal beurten die worden terugbetaald, worden door elke mutualiteit afzonderlijk bepaald en zijn dus overal verschillend. Bij sommige mutualiteiten is het zelfs zo dat kinderen uit het buitengewoon onderwijs hun aanvullende verzekering voor buitenschoolse logopedie enkel kunnen aanspreken voor de maanden juli en augustus. Je vraagt  best rechtstreeks informatie op bij je eigen ziekfonds.