Corona bemoeilijkt einde van het schooljaar

Het Coronavirus en de bijbehorende maatregelen stuurden dit schooljaar en al zeker het einde ervan helemaal in de war. Heel wat kinderen en jongeren staan voor een belangrijke overgang: van het kleuter naar het lager onderwijs, van het lager naar het secundair onderwijs. Of zijn om allerlei redenen genoodzaakt om van school of richting te veranderen. Niet vanzelfsprekend in deze periode en zeker voor kinderen en jongeren met een specifieke onderwijsbehoefte nog extra moeilijk omwille van noodzakelijke attesten en diagnosestelling.

De regering keurde een nooddecreet goed om scholen toe te laten dit speciale schooljaar toch op een goede manier af te ronden. Hierin staan een aantal maatregelen die belangrijk zijn voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo kan er een tijdelijk verslag worden opgemaakt om er voor te zorgen dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die nog geen verslag hebben toch vlot kunnen starten op 1 september 2020. Ook op het gebied van de manier waarop de inschrijvingen en de evaluaties zullen verlopen zijn er een aantal belangrijke aanpassingen beschreven.

Wat zijn de belangrijkste maatregelen hierin voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften?

Tijdelijk verslag

Wanneer je kind nood heeft aan extra zorg en ondersteuning op school, zal het CLB samen met jou en jouw kind een aantal stappen doorlopen om duidelijk in kaart te brengen wat jouw kind juist nodig heeft: extra zorg en ondersteuning op school, een aangepast leerprogramma of een overstap naar buitengewoon onderwijs. Officieel spreken we van ‘een handelingsgericht diagnostisch traject’.  Tijdens dat traject beschrijven ze de mogelijkheden, beperkingen en onderwijsnoden van je kind en gaan ze na of er aan de wettelijke voorwaarden voldaan wordt om toegang te krijgen tot extra zorg geven. Dan wordt er een verslag of gemotiveerd verslag opgemaakt.

Door de coronacrisis is het niet haalbaar om alle trajecten af te ronden die toegang geven tot extra zorg in het gewoon of buitengewoon onderwijs. Daarom staat de overheid toe  dat er een tijdelijk verslag – zonder diagnose- opgemaakt wordt, zodat de leerling op 1 september 2020 kan starten met de nodige ondersteuning. Dit geldt voor leerlingen in het gewoon (IAC) en buitengewoon onderwijs en voor een typewijziging in buitengewoon onderwijs. Voor type basisaanbod kan zo’n tijdelijk verslag niet. Dit tijdelijk verslag kan opgemaakt worden tot eind augustus 2020 en biedt enkel toegang tot een IAC (Individueel Aangepast Curriculum in het gewoon onderwijs) of Buitengewoon Onderwijs voor het schooljaar 2020-2021 en kan niet verlengd worden. Tegen het einde van dat schooljaar moet een volwaardig verslag gemaakt worden en vervalt het tijdelijk verslag sowieso. Meer info over dit tijdelijk verslag en de voorwaarden die hieraan verbonden zijn, vind je op de site van het VCLB of van het Steunpunt voor Inclusie.

Inschrijvingen op school

Ook de inschrijving op school kan door de coronamaatregelen wel wat anders verlopen. Opendeurdagen van gewone en buitengewone scholen werden afgelast. Je kan niet zomaar een gewone of buitengewone school gaan bezoeken, om te kijken hoe ze werkt. Maar als je kind extra zorg nodig heeft, wil je als ouder toch weten hoe school aandacht besteedt aan zorg en wil je misschien ook graag een gesprek rond de noden van jouw zoon of dochter. Hoe kan je dit aanpakken? Meer info omtrent de inschrijvingen voor het volgend schooljaar vind je hier. Op de site van het Steunpunt voor inclusie vind je ook wat tips hoe je een verkennend gesprek kan aangaan en wat je kan doen wanneer een school de inschrijving zou weigeren.

Evaluaties

Het nooddecreet laat scholen toe om hun evaluatie anders aan te pakken. Leerlingen krijgen minder toetsen, examens worden afgeschaft,… De richtlijnen van het Departement Onderwijs ivm de evaluatie vind je hier. Scholen moeten jou als ouder tijdig op de hoogte brengen hoe de evaluatie zal verlopen. Heb je als ouder nog vragen omtrent hoe de evaluatie van de schoolresultaten van je zoon of dochter of de deliberatie zal verlopen? Ben je ongerust over hoe men zal beslissen of je zoon of dochter naar een volgend schooljaar zal mogen? Neem dan zeker contact met de leerkracht of school om je bezorgdheden te bespreken. Andere tips vind je hier.