…

Tegemoetkomingen en sociale voordelen

Een kind met handicap brengt meerkosten met zich mee die voortvloeien uit zijn handicap. Ook een volwassene persoon met handicap die geen eigen inkomen heeft, heeft financiële ondersteuning nodig. Daarom voorziet de overheid enkele tegemoetkomingen en sociale voordelen voor mensen met een erkende handicap: verhoogde kinderbijslag, tegemoetkomingen, belastingvoordelen, of sociale tarieven voor bepaalde nutsvoorzieningen, … .

Aanvraag indienen

Wil je in aanmerking komen voor tegemoetkomingen of andere maatregelen? Dan moet je daarvoor altijd eerst een aanvraag doen. Deed je dat niet eerder, en heb je nog geen attest van erkende handicap? Dan volgt –  in functie van je eerste aanvraag – een procedure voor erkenning van handicap. Een controlearts onderzoekt je kind en evalueert de invloed van zijn handicap op zijn leven en dat van zijn omgeving.

Tegemoetkomingen en sociale voordelen

We sommen de voornaamste sociale, fiscale voordelen en tegemoetkomingen op. Een vollediger overzicht vind je op de site van DG Personen voor een Handicap of via rechtenverkenner.be. Heb je hierna nog vragen? De sociale dienst van KVG helpt je graag verder.

Je minderjarige kind
Als meerderjarige

Ben je ouder dan 21 jaar en jonger dan 65 jaar en heb je een handicap? Dan kun je – onder bepaalde voorwaarden – recht hebben op tegemoetkomingen. De KVG-diensten van je provincie vertellen je er graag meer over.

  • Inkomensvervangende tegemoetkoming – Ben je minstens 21 jaar oud en jonger dan 65 en kan je door je handicap niet gaan werken of een ander inkomen verwerven? Dan heb je misschien recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).
  • Integratietegemoetkoming. Heb je omwille van je handicap ernstige moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, je wassen? Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming.
Leeftijdsongebonden sociale voordelen voor mensen met een handicap
  • Verhoogde tussenkomst in de gezondheidszorgen. Heeft je kind een erkende handicap met minstens 4 punten in pijler 1? Dan kun je van je ziekenfonds een verhoogde tussenkomst krijgen in gezondheidszorgen. Normaal gezien stuurt de FOD Sociale Zekerheid het attest van erkende handicap naar je ziekenfonds door, en ontvang je deze tussenkomst automatisch. Is dat niet het geval? Vraag ze dan bij uw ziekenfonds aan.
  • Fiscale voordelen.
  • Sociale nutstarieven. Heeft je kind een erkende handicap en is er sprake van een beperkt gezinsinkomen?  Dan heb je als gezin recht op een sociaal tarief voor water, en elektriciteit en gas. Je leverancier kent je deze voordelen automatisch toe. Je hoeft hier zelf niets voor te doen. Ook betaal je slechts 20% van deze milieuheffing op waterverontreiniging.
    Vragen over het sociaal tarief gas en elektriciteit? Bel FOD Economie op 0800 120 33. Vragen over de toekenning van het sociaal tarief water, stel je best aan je watermaatschappij.
  • Korting openbaar vervoer – Wie een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorgen geniet, reist tegen verminderd tarief met de trein. Je vraagt deze kortingskaart aan bij elk station van de NMBS. Daar kun je ook de kaart Kosteloze Begeleider aanvragen. Zo kan je begeleider gratis met je het openbaar vervoer nemen. En ook met de trams en bussen van De Lijn kan je kind met handicap onder bepaalde voorwaarde gratis reizen.
  • Parkeerkaart – is je zoon of dochter verminderd mobiel? Dan kan hij of zij in aanmerking komen voor een parkeerkaart voor gehandicapte personen. Die vraag je aan via MyHandicap.be.
Zorgpremie

Neem jij de mantelzorg van je thuiswonende kind met ernstige handicap op je? Dan kun je recht hebben op een zorgpremie. Je vraagt dit aan bij je mutualiteit, onder voorwaarde (onder andere) dat je de zorgpremie van je ziekenfonds betaalde.