…

Infoloket Participatie en Collectief Overleg

Wij zijn ervan overtuigd dat participatie/medezeggenschap van personen met een handicap en/of hun netwerk bijdraagt aan meer kwaliteit van leven.

Participeren is het (samen)leven bij een vergunde zorgaanbieder mee vorm kunnen geven. Het is meedenken, meepraten en meedoen over beslissingen van dagelijkse, maar ook van organisatorische aard. Er zijn verschillende manieren om participatief te werk te gaan. Het is een kwestie van de weg te vinden die bij jullie eigenheid aansluit (als gebruiker , als vertegenwoordiger én als vergunde zorgaanbieder). Bij Gezin en Handicap vind je hiervoor de nodige informatie en inspiratie. Wat zegt de wetgeving en de actua over participatie? Wat zijn verschillende manieren om te participeren en dewelke zou bij jullie eigenheid kunnen aansluiten? Hoe doen andere vergunde zorgaanbieders al aan participatie?

Wil je meer weten, neem een kijkje op onze participatiewebsite,
contacteer onze participatiecoach via nymphe.cantryn@gezinenhandicap.be,
of schrijf je in voor onze Nieuwsbrief Participatie bij vergunde zorgaanbieders (Collectief Overleg)!

 

Een leven zonder participatie is als een boswandeling in het donker … Meer weten? Bekijk het inspirerend filmpje op onze website!