…

In coronatijden

Het coronavirus en de bijhorende maatregelen heeft heel ons leven op zijn kop gezet. Dit geldt zeker voor gezinnen met een kind met een handicap.

Lees hier verschillende verhalen van ouders van een kind met een handicap. Ook op onze Facebookpagina gonst het van de verhalen en getuigenissen van ouders. Ga zeker eens een kijkje nemen als je wil weten hoe andere ouders zich in deze periode staande houden en één en ander aanpakken.

Gezin & Handicap ondernam enkele acties om ouders een hart onder de riem te steken en om de specifieke problemen en verzuchtingen van gezinnen met een kind met een handicap aan te kaarten bij diverse beleidsmakers en de media.

 

Informatie voor en over bijzondere doelgroepen

Ook personen met een verstandelijke handicap, met autisme of communicatiemoeilijkheden hebben nood aan en recht op correcte info. Gelukkig werd er allerlei materiaal ontwikkeld voor specifieke doelgroepen.

Hoe kun je personen met een handicap ‘op maat’ informeren over het coronavirus en de genomen maatregelen?

Wat met mondmaskers voor personen met een handicap?

Waar vind je informatie over de effecten van deze coronacrisis op specifieke doelgroepen (personen met een verstandelijke handicap, met autisme,dove en slechthorende personen, blinden en slechtzienden…) en tips om hen het best te ondersteunen om deze periode zo goed mogelijk door te komen?

 

Ziekte en afscheid in tijden van corona

Helaas worden door deze crisis steeds meer mensen geconfronteerd met een dierbare uit hun familie- of vriendenkring die ziek wordt of die de strijd tegen het virus verliest. Vele ouders zijn bang dat zijzelf of dat hun kind met een handicap in het ziekenhuis terecht komt.

Hoe kan je je voorbereiden op een eventuele ziekenhuisopname van jezelf of je kind ?

Krijgt jouw kind met een handicap wel evenveel kansen als het met corona in het ziekenhuis terecht komt?

Wat als jij of je kind geconfronteerd worden met sterven, afscheid nemen of rouwen in je omgeving? Hoe ga je hiermee om in deze bevreemdende omstandigheden?

Ook voor deze moeilijke thema’s willen we je graag enkele handvatten geven.

 

Nog meer info?

Lees dan hier onze vorige nieuwsbrieven met coronanieuws of schrijf je hier in op onze nieuwsbrief.