…

In coronatijden

Het coronavirus en de bijhorende maatregelen heeft heel ons leven op zijn kop gezet. Dit geldt zeker voor gezinnen met een kind met een handicap.

Lees hier verschillende verhalen van ouders van een kind met een handicap. Ook op onze Facebookpagina gonst het van de verhalen en getuigenissen van ouders. Ga zeker eens een kijkje nemen als je wil weten hoe andere ouders zich in deze periode staande houden en één en ander aanpakken.

Gezinnen in quarantaine

Gezinnen met een kind met een handicap komen in deze tijden onder zware druk te staan. Het coronavirus stelde ouders van een kind met een handicap voor een verscheurende keuze:  je zoon of dochter in de voorziening achterlaten en wekenlang niet zien? Of je kind thuis opvangen en de zorg alleen dragen? Welke impact heeft deze keuze op al de gezinsleden en hoe kan je omgaan met de gevolgen?

 • Is jouw kind thuis? Dan is het niet eenvoudig om de zorg alleen te dragen of te combineren met thuiswerken. Dit vraagt heel wat aanpassingen voor alle gezinsleden.
  • Hoe kun je het thuis wat haalbaar houden?
  • Hoe kan je de zorg voor je kind combineren met je (thuis)werk?
  • Hoe breng je weer wat structuur in het leven van je kind met een handicap?
  • Waar vind je leuke activiteiten?
  • Gezinnen ervaren heel wat stress. Hoe ga daar mee om?
  • Waar kan jij of je zoon of dochter terecht als je nood hebt aan een babbeltje?
 • Verblijft jouw kind in de voorziening? Dan mis je je zoon of dochter vast heel erg.
  • Hoe kan je toch contact houden met jouw zoon of dochter?
  • Kan je op bezoek?
  • Kan je toch beslissen om je kind naar huis te halen?

Gezin & Handicap ondernam enkele acties om ouders een hart onder de riem te steken en om de specifieke problemen en verzuchtingen van gezinnen met een kind met een handicap aan te kaarten bij diverse beleidsmakers en de media.

Geleidelijk aan wordt de exitstrategie ook in de sector van personen met een handicap voorbereid. Vanaf 18 mei zal geleidelijk en voorzichtig bepaalde coronamaatregelen afgebouwd worden en bepaalde ondersteuning voor personen met een handicap terug verruimd worden. Meer info vind je hier.

Hulp, ondersteuning en uitkeringen

Heb je nood aan wat extra hulp nu je thuis helemaal alleen de zorg van je kind opneemt? Of omdat jouw assistent, of poetsvrouw nu niet meer langskomt en je niet meer kan rekenen op wat hulp van vrienden, buren of familie. Waar kun je terecht voor extra ondersteuning?

Wat gebeurt er met je PersoonsVolgend Budget nu je kind heel de tijd in de voorziening blijft of net heel de tijd thuis is? Welke compensatieregeling is er voorzien voor budgethouders? Onze collega’s van Absoluut bundelden op hun website een aantal veelgestelde vragen over de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op PVB’s en over deze compenserende maatregelen. Ook op de website van het VAPH vind je hierover info.

Wij bundelden alvast wat informatie rond de invloed van de corona maatregelen op de beslissingen m.b.t. de (op) tegemoetkomingen aan personen met een handicap en de zorgtoeslag kinderbijslag/Groeipakket.
Die informatie kan je hier vinden.

Informatie voor en over bijzondere doelgroepen

Ook personen met een verstandelijke handicap, met autisme of communicatiemoeilijkheden hebben nood aan en recht op correcte info. Gelukkig werd er allerlei materiaal ontwikkeld voor specifieke doelgroepen.

Hoe kun je personen met een handicap ‘op maat’ informeren over het coronavirus en de genomen maatregelen?

Wat met mondmaskers voor personen met een handicap?

Waar vind je informatie over de effecten van deze coronacrisis op specifieke doelgroepen (personen met een verstandelijke handicap, met autisme,dove en slechthorende personen, blinden en slechtzienden…) en tips om hen het best te ondersteunen om deze periode zo goed mogelijk door te komen?

Wil je op de hoogte blijven van alle belangrijke specifieke  info omtrent het coronavirus voor personen met een handicap en hun omgeving uit de sector? Raadpleeg dan:

Ziekte en afscheid in tijden van corona

Helaas worden door deze crisis steeds meer mensen geconfronteerd met een dierbare uit hun familie- of vriendenkring die ziek wordt of die de strijd tegen het virus verliest. Vele ouders zijn bang dat zijzelf of dat hun kind met een handicap in het ziekenhuis terecht komt.

Hoe kan je je voorbereiden op een eventuele ziekenhuisopname van jezelf of je kind ?

Krijgt jouw kind met een handicap wel evenveel kansen als het met corona in het ziekenhuis terecht komt?

Wat als jij of je kind geconfronteerd worden met sterven, afscheid nemen of rouwen in je omgeving? Hoe ga je hiermee om in deze bevreemdende omstandigheden?

Ook voor deze moeilijke thema’s willen we je graag enkele handvatten geven.

Nog meer info?

Lees dan hier onze vorige nieuwsbrieven met coronanieuws of schrijf je hier in op onze nieuwsbrief.