Bewindvoering – ook jij kan ons helpen!

Digitaal dossier bewindvoering

  • Voor alle duidelijkheid: elk inleidend verzoekschrift (aanvraag) bewindvoering kan sinds 1 juni 2021 nog enkel digitaal worden ingediend via www.rechterlijkebescherming.be. Heb je thuis geen pc of lukt het je niet zo goed om hiermee te werken, dan zou je via de kiosk bij de griffie van je vredegerecht een verzoekschrift kunnen indienen (hiervoor maak je best een afspraak, vergeet zeker je identiteitskaart en pincode niet mee te nemen).

Voor alle andere communicatie met het vredegerecht (machtigingen, jaarverslagen, …) hebben familiale bewindvoerders de keuze: digitaal via het CRBP (Centraal Register voor de Bescherming van de Personen) of op papier (per post of neerleggen op de griffie).  Eens je digitaal gestart bent, moet je op deze weg verder. Professionele bewindvoerders (advocaten) moeten wel via de CRBP werken, zowel voor de nieuwe als voor de bestaande beschermingsdossiers.

Van jullie vernemen wij echter dat een aantal vrederechters ook op familiale bewindvoerders druk uitoefenen om al digitaal te werken. De ze je aanmoedigen, je stimuleren om via het CRBP te werken, begrijpen we. Maar jou, als familiale bewindvoerder, verplichten om digitaal te werken en er zelfs mee dreigen om je te vervangen door een professionele bewindvoerder is voor ons een brug te ver. Je bent ook een goede bewindvoerder als je niet zo goed met de pc overweg kunt.

  • Overweeg je om, ook als familiale bewindvoerder, aan de slag te gaan met het Centraal Register voor Beschermde Personen (CRBP),  een digitaal platform dat de bewindvoeringsdossiers centraliseert? Dan bieden we de webinar, die wij al eerder in samenwerking met Similes organiseerden nu aan als een on-demand-webinar digitaal dossier bewindvoering.

Wij hebben jou nodig!

Ging jij, als familiale bewindvoerder, al digitaal aan de slag met de verslaggeving voor de vrederechter, het aanvragen van een machtiging ? Ben jij al helemaal vertrouwd met het CRBP? Of lopen een aantal zaken niet zo vlot? Wat vind je positief aan het digitaal werken? Waar heb je moeilijkheden ervaren? Waar stel je je vragen bij? … Mag jij alle documenten nog gewoon neerleggen op het vredegerecht of word je al verplicht om digitaal te werken?….

Binnen enkele weken zitten wij opnieuw met de korpschefs van de vrederechters aan tafel om o.a. de ervaringen en knelpunten met het CRBP te bespreken. Deel aub je ervaringen op info@gezinenhandicap.be. We nemen ze mee naar het overleg en koppelen later de feedback terug.