…

Ontwikkeling stimuleren

Janssens, A. Ontwikkeling stimuleren.

Wil je kind helpen ontwikkelen? Dan moet je het stimuleren. Hoe groter de kwaliteit van de stimuli die je aanbiedt, hoe groter de ontwikkelingskansen van het kind. Maar met welke prikkels stimuleer je? En aan welke kwaliteitsnormen moet je interactie voldoen opdat het kind eruit leert? Het antwoord daarop is de behoefte die in elke opvoedingssituatie dezelfde: de nood van elk kind aan mediatie. Het heldere werkboek Ontwikkeling Stimuleren reikt je middelen aan om tot een geslaagde mediatie te komen. De auteur ging daarvoor te rade bij onder meer R. Feuerstein, P.S. Klein, F. Cuvelier, C. Haywood en K. Greenberg.