…

Eerste momenten: Tool wolkenmap

Als je te horen krijgt dat je kindje een handicap heeft of als je vermoedt dat er met je kind iets aan de hand is, brengt dit heel wat emoties met zich mee. Je voelt je ontredderd, verdrietig, machteloos, … . Niet alleen moet je deze boodschap een plaats geven in je leven. Je moet ook nog je weg proberen te vinden in het complexe landschap van diagnostiek, zorg, ondersteuning, sociale maatregelen, … En je moet al snel een aantal, soms fundamentele, keuzes maken.

Een tijdje terug stelden wij de vraag ‘Aan wat had je het meeste nood toen je net te horen kreeg dat je kind een handicap heeft?’. Uit de antwoorden leerden wij dat er vooral nood is aan correcte en heldere informatie over de handicap van je kind, sociale maatregelen, ondersteunende diensten en organisaties én contacten met andere ouders om te leren van hun ervaring.

Met deze feedback zijn we aan de slag gegaan. Wij deden een poging om zoveel mogelijk aspecten waarmee je als ouder van een kindje met een (vermoeden van) geconfronteerd wordt in kaart te brengen. Zo creëerden we een Wolkenmap, waarmee we ouders die nog niet zo lang geconfronteerd werden met de handicap van hun kind wat op weg willen helpen. In onze beleving van die ‘eerste momenten’ overschaduwd een donkere wolk, in min of meerdere mate, de roze wolk die je ervaart als ouder. Rond deze roze en donkere wolken plaatsten wij vele andere wolken waarmee wel telkens een thema, een zorg waarmee je als ouder van een kind met een (vermoeden van handicap) te maken krijgt in de verf zetten. Achter elk thema vind je massa’s informatie, ervaringen van ouders én tips.

Een goede raad. Pak niet alles ineens aan! Deze wolkenmap geeft je een overzicht en bied je de kans om een en ander wat te plaatsen. Focus je op één of slechts een paar aspecten Pak deze eerst aan en zet pas een volgende stap als je er klaar voor bent. Stap voor stap ga je ook vooruit.

De wolkenmap vind je hier. Door te klikken op een wolk vind je informatie over dat thema.

Wil je graag een overzicht van alle rubrieken van de wolkenmap? Dat vind je hier.