…

Vormingspakket – Iedereen een label

Hoe onschuldig ook, labels zijn nooit neutraal. Een etiket kleven maakt iemand zichtbaar, maar tegelijk ook anders en niet ideaal. Met de publiekscampagne Iedereen een label brengen we hierover een brede discussie op gang en belichten we hoe labels mensen en groepen zowel kunnen insluiten als kunnen uitsluiten en isoleren.

Ingeblikt – interactief vormingspakket

Het labelblik is een interactief vormingspakket voor scholen en verenigingen. Dit ludieke rollenspel maakt de deelnemers bewust van de positieve en negatieve effecten van labeling. Het Labelblik is een uitstekende leidraad voor een dialoogsessie rond het thema. Best laat je die begeleiden door een coach binnen je organisatie. Wij kunnen je er naar verwijzen. Contacteer ons voor meer info.

Gratis ontlenen

Wil je een bewustwordingsmoment rond vooroordelen en labels organiseren? Ontleen het Labelblik GRATIS bij Gezin en Handicap. Stuur ons een mailtje, of haal het af tijdens de openingsuren van ons documentatiecentrum. Je betaalt een borg van 50 euro, die je terug krijgt als je het Labelblik terug brengt.
Wil je het spel liever digitaal gebruiken? Stuur dan een  email naar patrice.van.laethem@vijftact.be.

 

 

 

 

 

Het Labelblik is een gezamenlijk initiatief van de Vijftact-organisaties