…

Herziening woon- en leefkosten

Je dienstverleningsovereenkomst al getekend?

Meerderjarige personen die al langer zorg en ondersteuning kregen van een vergunde zorgaanbieder moeten ten laatste op 31 maart 2018 een nieuwe individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) afgesloten hebben. In deze overeenkomst wordt afgesproken hoeveel budget je inzet bij de vergunde zorgaanbieder, welke ondersteuning je krijgt, welke de opzegtermijnen zijn, … Vind je het moeilijk om hierover met je zorgaanbieder in overleg te gaan? Twijfel je er aan of een en ander goed verwoord werd in de overeenkomst? Heb je nood aan specifieke informatie of advies? … Klop aan bij de bijstandsorganisatie Absoluut vzw. Kreeg je op 1/1/2017 automatisch een PVB omdat je reeds in 2016 of de voorgaande jaren gebruik maakte van een voorziening, dan kan je gratis lid worden en dus gratis beroep op de coaches van Absoluut. www.absoluutvzw.be, 03 259 08 85.

Billijke woon- en leefkosten?

Als gevolg van de persoonsvolgende financiering schakelen voorzieningen van een dagprijsvergoeding over naar het systeem van woon- en leefkosten. In 2020 moet de overgang gemaakt zijn. De gebruikersraad moet actief bij dit proces betrokken worden en haar akkoord geven. In sommige voorzieningen werd dit proces al afgerond. Nu blijkt echter dat de overgang naar woon- en leefkosten her en der voor grote prijsstijgingen zorgt en ouders voor een voldongen feit zet. Gezin en Handicap maakt zich hierover grote zorgen en dringt aan op transparantie en een open dialoog met alle betrokkenen.  Het standpunt over woon- en leefkosten van de KVG-groep lees je hier.

Dat woon- en leefkosten ook billijk kunnen berekend worden, zien we in OLO (OpenLuchtOpvoeding Brasschaat). Directieleden Jean-Pierre Vanbaelen, ook voorzitter van het raadgevend comité van het VAPH, en Ingrid Martens doen op zaterdag, 10 maart 2018 uit de doeken hoe zij het aanpakten.