…

Literatuurlijst: seksualiteit en handicap

Hieronder een greep uit het aanbod van het documentatiecentrum van Gezin en Handicap over het thema ‘seksualiteit en handicap’.

Deze en andere titels kan je makkelijk opzoeken in onze online catalogus.
Heb je interesse in een bepaald(e) boek, tijdschrift of dvd? Neem dan even contact op of bel ons op 03 216 29 90.
We bekijken graag of je titel beschikbaar is en wanneer je deze kunt komen raadplegen en/of ontlenen.

Algemeen/seksuele voorlichting

Boeken
 • Van de Lagemaat, A. (red). (2005). Een weerbaar kind. Een handreiking voor ouders van een kind met verstandelijke beperkingen over seksualiteit en weerbaarheid. Federatie van Ouderverenigingen.
Documentatiemappen
 • Het belang van educatief materiaal bij seksuele voorlichting.
 • s.n. (2005). Groeien naar intimiteit.
 • s.n. (2000). Handicap en seksualiteit.

Verstandelijke handicap

Boeken
 • Baert, M., Raymaekers, J. (2009). Kinderwens en ouderschap bij mensen met een verstandelijke beperking. Garant/Antwerpen.
 • Adams, V. (2005). Wat doe je als het kriebelt? Een eindwerk over seksualiteit en mensen met een zware mentale handicap. Berchem: CVO Pestalozzi.
 • Conix, G., Claerhout, H. & Ryckaert, A. (red.) (2005). SEKSELATIES.KOM! Werkboek voor mensen met een verstandelijke beperking. Deel 1: seksualiteit. Berchem: EPO.
 • VMG. (2003). SEKSELATIES.KOM! Sint-Amandsberg: VMG.
Video’s
 • dvd. Mensen met het syndroom van Down willen trouwen. Mensen met een verstandelijke achterstand met kinderen.
 • dvd. Seksuele verlangens bij gehandicapten. Koppen XL.
 • Handicap en relatie. TV1, Koppen 2005.
 • De Prijs van de liefde + Personen met een verstandelijke handicap en seksualiteit. 2002.
 • ’t Klikt. Canvas, 2001.
 • Mogen gehandicapten een relatie hebben?

 Fysieke handicap

Boeken
 • Sensoa. (2004). Seksualiteitsbeleving en lichamelijke handicap. Sensoa.
 • Brusselmans, W. (2001). Seksueel functioneren, seksualiteitsbeleving na een ruggenmergletsel. Brussel: Pfizer.
Documentatiemappen
 • Lichamelijke handicap en integratie/seksualiteit.
 • Seksualiteit en lichamelijke handicap.
Visuele handicap
 • Seksualiteit en visuele handicap. (documentatiemap).
Meervoudige handicap
 • Seksualiteit bij meervoudig gehandicapten. (documentatiemap).
MS
 • Barret, M. MS en seksualiteit. Generale bank.
 • Geutjens, J. (s.d.). Psycho-sociale aspecten van MS. (documentatiemap).
Vrouwen
 • Radtke, D., Germania, B. & Bifos, R. (2002). Violence means death of the soul. Disabled Peoples’ International.
 • Persephone. (2002). Geweld tegen vrouwen met een handicap. Antwerpen: Persephone.
Seksualiteit en voorzieningen voor personen met een handicap
 • s.n. Seksualiteit in voorzieningen voor personen met een handicap. (documentatiemap).
 • SOC De Hagewinde. (2002). Hoe instellingen omgaan met de seksualiteit van hun bewoners. (documentatiemap).
Seksuele dienstverlening
 • Blockeel, H. (2009). Naar een adequaat seksueel dienstenaanbod voor personen met een handicap. Een evaluatieonderzoek van de vzw Seksualiteit en Handicap.
 • Debruyne, A. (2004). Seksuele dienstverlening aan personen met een fysieke beperking. Een belevingsonderzoek. Gent: Ugent.
 • Seksuele dienstverlening aan personen met een handicap. VTM, 2004 (video).
 • s.n. Seksuele dienstverlening. (documentatiemap).
Hulpverlening
 • s.n. Hulpverlening bij de seksualiteitsbeleving van personen met een fysieke handicap. (documentatiemap).
Seksueel misbruik
 • Bosch, E. & Suykerbuyk, E. (2005). Begeleiding van seksueel misbruikte mensen met een verstandelijke beperking. Soest: Nelisse
 • Sensoa. (2005). Preventie seksueel misbruik. Gent: Sensoa.
 • VFSIPH. (2005). Over grenzen. Symposium over preventie van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van personen met een handicap.  Brussel: VFSIPH.
 • Vlaams Fonds; De Factorij. (2002). Over grenzen. Studiedag over preventie van misbruik en geweld ten aanzien van personen met een handicap.
 • De Belie, E., Ivens, C., Leseliers, J. & Van Hove, G. (2000). Seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke handicap. Handboek preventie en hulpverlening. Leuven: Acco.
 • Preventie en hulpverlening bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke handicap. Symposium in het Vlaams Europees Conferentiecentrum.
Juridisch
 • s.n. (2003). Seksuele rechten? Juridische vragen m.b.t. seksualiteit en handicap. Antwerpen: Gezin en handicap vzw.; Gent: Hint vzw.; Ieper: WVA vzw.
 • Beleid en seksualiteit. (documentatiemap).
Homoseksualiteit
 • Handicap en homoseksualiteit. (documentatiemap).
Jaarboeken
 • Sensoa. (2005). Lief en leed. Jaarboek seksuele gezondheid 2006. Gent: Sensoa.
 • Sensoa. (2005). Jaarboek 2005 Seksualiteit, relaties, geboorteregeling. Sensoa.
 • CGSO Trefpunt. (2003). Seksualiteit/relaties/geboorteregeling: jaarboek 2004. Gent: CGSO.
 • CGSO Trefpunt. (2003). Seksualiteit/relaties/geboorteregeling: adressenboek 2004. Gent: CGSO.
 • CGSO Trefpunt. (2002). Seksualiteit/relaties/geboorteregeling: jaarboek 2003. Gent: CGSO.
 • CGSO Trefpunt. (2002). Seksualiteit/relaties/geboorteregeling: adressenboek 2003. Gent: CGSO.
 • CGSO Trefpunt. (2001). Seksualiteit/relaties/geboorteregeling: jaarboek 2002. Gent: CGSO.
 • CGSO Trefpunt. (2001). Seksualiteit/relaties/geboorteregeling: adressenboek 2002. Gent: CGSO.
 • CGSO Trefpunt. (2000). Seksualiteit/relaties/geboorteregeling: jaarboek 2001. Gent: CGSO.
 • CGSO Trefpunt. (2000). Seksualiteit/relaties/geboorteregeling: adressenboek 2001. Gent: CGSO.
 • CGSO Trefpunt. (1999). Seksualiteit/relaties/geboorteregeling: jaarboek 2000. Gent: CGSO.
 • CGSO Trefpunt. (1999). Seksualiteit/relaties/geboorteregeling: adressenboek 2000. Gent:  CGSO.