…

Literatuurlijst: inclusief onderwijs

Hieronder een greep uit het aanbod van het documentatiecentrum van Gezin en Handicap over het thema ‘inclusief onderwijs’.

Deze en andere titels kan je makkelijk opzoeken in onze online catalogus.
Heb je interesse in een bepaald(e) boek, tijdschrift of dvd? Neem dan even contact op of bel ons op 03 216 29 90.
We bekijken graag of je titel beschikbaar is en wanneer je deze kunt komen raadplegen en/of ontlenen.

Brochures Gezin & Handicap
 • Starterspakket Inclusief onderwijs
 • ‘Even anders’ gewoon leren over anders zijn
Boeken
 • Centrum Zitstil vzw. ADHD en succesvol verder studeren. Gids voor jongvolwassenen.
 • Belfi, B., De Fraine, B., Van Damme, J. (2010). De Klas : Homogene of heterogene samenstelling? Acco.
 • European Agency for Development in Special Needs Education. (2009). Multicultural Diversity and Special Needs Education.
 • European Agency for Development in Special Needs Education. (2009). Development of a set of indicators – for inclusive education in Europe.
 • European Agency for Development in Special Needs Education. (2009). Key Principles for Promoting Quality in Inclusive Education. Recommendations for Policy Makers.
 • (s.d.)  Een niet aangeboren hersenletsel. Terug naar school.
 • Vlaamse Overheid. (2009). ICT zonder beperkingen. Tips voor het gebruik van ICT door leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Scheys/Brussel.
 • de Bruin, C. et al. (2006). Autisme in het voortgezet onderwijs. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
 • Haegens, L. & De Lange, C. (2005).  Begeleiding van studenten met een handicap. (documentatiemap)
 • Vlaams expertisecentrum voor Handicap en Hoger onderwijs. (2005). Verder studeren met een functiebeperking. Brussel.
 • Van der Aalsvoort, G.M. & Ruijssenaars, A.J.J.M. (red.)(2002). Jonge risicokinderen bij de start van het onderwijs. Een succesvolle aanpak door integratie? Leuven: Acco.
 • De Tandem. (2002). Naar de gewone kleuterschool. Als kiezen minder vanzelfsprekend wordt. Leuven/Apeldoorn: Garant.
 • Vermeulen, P. (2002). Voor alle duidelijkheid. Leerlingen met autisme in het gewoon onderwijs. Berchem: EPO.
 • Joos, K. (2004). Leren met stijl(en). Antwerpen: Universiteit Antwerpen.
 • Lebeer, J. (red.)(2003). Bouwen aan leren leren. Cognitieve leerbevordering bij kinderen met risico op ontwikkelings-of leerstoornissen. Leuven/Leusden: Acco.
 • European Agency for Development in Special Needs Education.(2003). Kernthema’s in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen. Aanbevelingen voor beleidsmakers.
 • European Agency for Development in Special Needs Education. (2005). Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs. Samenvattend rapport.
 • European Agency for Development in Special Needs Education.(2003). Inclusief Onderwijs en de Praktijk in de Klas. Samenvattend Rapport.
 • Van Steenwinkel, I. (2007). Ouders en school: hoe en wat? Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid in het buitengewoon onderwijs.
 • Vlaams Expertisecentrum voor handicap en Hoger Onderwijs. (2007)Verder studeren met een functiebeperking. Brussel
 • Haseldonckx, X. & Rutjes, B. (2006). Ouders en inclusief onderwijs. Een standpuntbepaling door Inclusie Vlaanderen. Brussel: Inclusie Vlaanderen vzw.
 • de Bruin, C. et al. (2006). Autisme in het voortgezet onderwijs. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
 • Van Hove, G., Mortier, K. & De Schauwer, E. (red.)(s.d.). Onderzoek inclusief onderwijs. Gent: Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek.
 • Terlouw, S. (2002). Iedereen is anders. Leiden: Zorn Uitgeverij.
 • Humanistisch verbond. Het Vrije Woord. Inclusiviteit. Antwerpen: Humanistisch Verbond.
 • Soers, M. (2003). De uitdaging van inclusie: is inclusie heel gewoon? Het belang van een ruim aanbod aan gezonde ontwikkelingskansen.
 • Stichting De Toekomst, Stichting Perspectief & Stichting inclusief onderwijs. (2003). Inclusief onderwijs zoals het hoort, logischer dan je denkt en praktisch uitvoerbaar.
 • Ghesquière, P., Schellekens, L. & Ruijssenaars, W. (2003). Scholen met zorg. Goede praktijkvoorbeelden in de zorg voor leerlingen met leerproblemen. Leuven: Acco.
 • De Vroey, A. & Mortier, K. (2002). Polyfonie in de klas. Een praktijkboek voor inclusie. Leuven: Acco.
 • Haxe, M., Nijboer, K. & Velderman, H. (2002). Kinderen met ernstige problemen. Standaarden voor de praktijk in het onderwijs. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
 • De Schauwer, E., Herssens, H., Stevens, R., Van de Putte, I. & Vandeputte, V. (2002). Ouders voor inclusie. Gent: Ouders voor inclusie.
Documentatiemappen
 • s.n. Inclusief onderwijs. Artikels vanaf 2005.
 • Uwents, S. (2004). Inclusie, gewoon anders!
Video’s
 • Molnar, M. (2003). Wie is dat rare kindje in de klas? Kwesties Canvas.
 • Educatieve omroep. The mind of a child.
 • NV De Wereld. Inclusief onderwijs.
 • Stichting inclusief onderwijs. Inclusief onderwijs.
 • Ombudsjan. (2004). Inclusief onderwijs en PAB. Brussel: VRT.
 • Inclusief in het secundair onderwijs, 3 getuigenissen.