…

Literatuurlijst: Wie beslist? Ethische thema’s juridisch gekaderd

Op 2 december 2016 organiseerde Gezin en Handicap de studiedag: ‘Wie Beslist? Ethische thema’s juridisch gekaderd’
Op vraag van deelnemers en geïnteresseerden vind je hier een relevante literatuurlijst over dit onderwerp.

Wil je meer en/of meer actuele informatie over dit onderwerp?
We organiseren regelmatig een infomoment over thema’s als bewindvoering, wilsbeschikking, …
Bekijk onze activiteitenagenda voor de juiste data en locaties.

Literatuuroverzicht ethische kwesties, wilbeschikking, bewindvoering
 • Baert, M. en  Raymaekers, J. Kinderwens en ouderschap bij mensen met een verstandelijke beperking.  (2009). Antwerpen, Garant.
 • De Maeyer, J. en Maes, B. Palliatieve zorg voor personen met ernstige meervoudige beperkingen. Eindrapport. (2010). (Te downloaden op www.multiplus.be.)
 • D’Espallier, A. Cutting the ties: sterilisation of persons with disabilities. New perspectives after the introduction of the CRPD. (Congres: Constitutional Challenges: Global and Local – Workshop 7: Sexual and reproductive rights: liberty, dignity and equality). (2014). E-publicatie.
 • Keirse, M. Later begint vandaag. Antwoorden over de laatste levensfase, palliatieve zorg en euthanasie.  (2011). Tielt, Lannoo.
 • Keirse, M. Als ik er niet meer ben. Goed omgaan met de laatste fase van het leven. (2015). Tielt, Lannoo.
 • Kinderrechtswinkels vzw. Aan de slag met het decreet rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp. (2006). Brussel, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
 • Lesseliers, J. Standpunten omtrent anticonceptie bij matig mentaal gehandicapten, in het bijzonder de sterilisatieproblematiek. (1994). UGent, onuitgegeven eindwerk.
 • Roelandt, M., Stiennon, J.-A. en Schotsmans, P. Lokale commissies voor ethiek en medische praktijk. (2006). Leuven, Lannoo.
 • Rotthier, K. Bewind over meerderjarige onbekwamen – Handleiding voor de familiebewindvoerder. (2014). Brugge, Die Keure.
 • Schellaert, R. Wat ervan te zeggen? Informatie en beroepsgeheim binnen het ortho- en sociaalagogisch werkveld. (2010). Antwerpen, Intersentia.
 • Schermer, M., Ewals, F., Weisz, M. Ethische dilemma’s in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. (2016). Assen, Koninklijke Van Gorcum.
 • Stevens, I. (ed.). In goede en kwade dagen. Financiële zorgvragen. (2015). Antwerpen, Knops Publishing.
 • Van Dorsselaer, I. Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je het niet (meer) alleen kan?. (2014). Brussel, Koning BoudewijnStichting, FOD Justitie, KF Belgisch Notariaat.
 • Van Stichel, E., Alen, K., Vansantvoet, K., Helsen, S. Mag ik u proficiat wensen? Over hulpverlening bij zwangerschapskeuzes. (2013). Tielt-Leuven, Lannoo.
Documentatiecentrum Gezin en Handicap 

Mogelijk vind je deze titels in ons documentatiecentrum, je zoekt dit makkelijk op in onze online catalogus.
Heb je interesse in een bepaald(e) boek, tijdschrift of dvd? Neem dan even contact op of bel ons op 03 216 29 90.
We bekijken graag of je titel beschikbaar is en wanneer je deze kunt komen raadplegen en/of ontlenen.