…

Hulpmiddelen - RIZIV

RijksInstituut voor Ziekte en Invaliditeit, RIZIV

Het RIZIV geeft tussenkomsten voor medisch en paramedisch materiaal, zoals hoorapparaten, brillen, cochleaire implantaten, …

Meer informatie:

Vroeger kwam het RIZIV ook tussen voor de aankoop van bijv,. een rolstoel. Maar sinds 1 januari 2019 is de terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen (rolstoelen, driewieler, …) Vlaamse materie.  Voor een tussenkomst voor mobiliteitshulpmiddelen moet je bij de Vlaamse Sociale Bescherming zijn.

Onze raad: maak een afspraak met de dienst maatschappelijk werk van je mutualiteit. Zij kunnen je al heel wat informatie over mobiliteitshulpmiddelen geven. Je kunt vooraf al eens langsgaan bij een verstrekker van hulpmiddelen (bandagist) om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. De maatschappelijk werk(st)er zal je informeren over de verdere procedure en je hierbij ondersteunen.

Informatie: https://www.vlaamsesocialebescherming.be/mobiliteitshulpmiddelen