…

Hulpmiddelen - mutualiteit

Om te vermijden dat je zelf je weg moet zoeken in het doolhof van de hulpmiddelen raden wij je aan om een afspraak te maken met de dienst maatschappelijk werk van de mutualiteit. Zij weten welke instantie er tussenkomt voor welk soort hulpmiddelen, woning- en autoaanpassingen en aan welke voorwaarden je moet voldoen om een tussenkomst voor een hulpmiddel te krijgen. Daarnaast loodsen ze je door de aanvraagprocedure.

Toch is het goed om zelf te verkennen wat er op de markt is. Neem zeker een kijkje in de hulpmiddelendatabank van het VAPH: Hulpmiddelendatabank | VAPH

Grijp ook elke kans aan om bij andere ouders te informeren naar hun ervaringen over hulpmiddelen. Volg blogs van alle ouders. Gebruikerservaringen zijn goud waard.

Terugbetaling rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen:

Als je kind een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen, kan je via de Vlaamse sociale bescherming een ‘mobiliteitshulpmiddel’ aanvragen: rolstoel, duwwandelwagen, driewielfiets, ….

Bij je huisarts of een gespecialiseerd team kun je terecht voor een medisch voorschrift met een advies voor een mobiliteitshulpmiddel. Met dat voorschrift ga je naar een erkende verstrekker van hulpmiddelen (bandagist). Hij/zij zal je een hulpmiddel voorstellen die bij je kind past, eventueel met specifieke aanpassen en zal ook het hulpmiddel aanvragen. Het factuur van het hulpmiddel gaat rechtstreeks naar je zorgkas (voor de meeste mensen isvhet de zorgkas van hun mutualiteit) en wordt betaald door de Vlaamse sociale bescherming. Soms moet je nog wel supplementen betalen.

https://www.vlaamsesocialebescherming.be/mobiliteitshulpmiddelen

Diverse hulpmiddelen, woning- en autoaanpassingen:

Voor een tussenkomst in de aankoop van diverse hulpmiddelen (o.a. leesloep, communicatie-apparatuur, tiltoestellen, aangepaste kleding, enz.), voor woning- en auto-aanpassingen, ook voor herstellingskosten moet je bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap aankloppen: https://www.vaph.be/hulpmiddelen/algemeen

Voor kinderen die nog niet erkend zijn door het VAPH als persoon met een handicap moet een eerste aanvraag voor de terugbetaling van hulpmiddelen ingediend worden bij de intersectorale toegangspoort (zie inschrijvingsprocedure in de wolk ‘zorg en ondersteuning’). Neem hiervoor best contact op met het multidisciplinair team van je mutualiteit. Als je kind door het VAPH al erkend is als persoon met een handicap kan je de aanvraag voor een hulpmiddel rechtstreeks aan het VAPH richten. Let wel op: eerst een hulpmiddel aanvragen, dan pas aankopen!

Meer informatie: https://www.vaph.be/hulpmiddelen/aanvragen/minderjarigen#:~:text=Minderjarigen%20die%20nog%20niet%20erkend,agentschap%20van%20de%20Vlaamse%20overheid

Alles over de terugbetaling van hulpmiddelen door het VAPH lees je in deze brochure: https://www.vaph.be/sites/default/files/documents/15956/brochure_hulpmiddelen_maart_2022_adres_pk_aangepast.pdf