…

Gezin en Handicap eist een automatische verrekening.

Vanaf 1 juni is het in Vlaanderen niet meer mogelijk om voor personen met een handicap tussen 18 en 21 jaar Zorgtoeslag voor kinderen met een zorgnood (de vroegere bijkomende kinderbijslag) en het basisondersteuningsbudget (BOB of zorgbudget voor personen met een handicap) te combineren met de federale tegemoetkomingen inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of integratietegemoetkoming (IT).

De Vlaamse overheid stelt dat betrokkene de voor hem meest voordelige oplossing kan kiezen. Maar hier wringt net het schoentje. Alle mogelijke tegemoetkomingen, zorgbudgetten, zorgtoeslagen enz. vormen op zich al een doolhof. Laat staan dat een persoon met een handicap of de ouders zelf moeten gaan uitrekenen wat voor hem de voordeligste oplossing is. De KVG-groep (KVG, Absoluut vzw, Gezin en Handicap) is van mening dat het initiatief om de meest voordelige piste te kiezen niet bij personen met een handicap of hun gezin kan gelegd worden.

Daarom eist de KVG-groep dat de overheid automatisch de berekening van de zorgtoeslag en BOB doet en de vergelijking maakt met de tegemoetkoming IVT/IT. Indien de tegemoetkoming minder zou zijn, lijkt het ons ook logisch dat de Vlaamse overheid het verschil bijpast. Nu doen ze echter helemaal niets, behalve aan de betrokkene meedelen dat hij of zij kan kiezen. Van de overheid moeten ze daarbij geen hulp verwachten.

Wij eisen een wijziging op zeer korte termijn van dit Besluit van de Vlaamse Regering zodat de betrokken persoon met een handicap hier niet de dupe van wordt. Waar blijft toch die administratieve vereenvoudiging?