…

Bij de pinken – volledige reeks

15/11/2018 om 13:30, 06/12/2018 om 13:30, 17/01/2019 om 13:30, 14/02/2019 om 13:30 en 14/03/2019 om 13:30
Goed geïnformeerd aan de slag met mensen met een handicap

Deze praktijkgerichte cursus richt zich tot alle eerstelijnswerkers in de sociale sector (OCMW’s, CAW’s, sociale diensten in ziekenhuizen en bij vergunde zorgaanbieders, …).

Want om mensen met een handicap goed te informeren en op weg te helpen moet je zelf je weg vinden in een complexe materie. We bekijken, met deskundigen uit het werkveld, een aantal belangrijke thema’s en maken tijd voor je vragen en ervaringsuitwisseling.

Programma

Donderdag 15 november 2018: Algemeen kader en tegemoetkomingen

Wie een handicap of een kind met een handicap heeft moet vaak zelf zijn weg zoeken in de complexe materie van sociale maatregelen, terugbetalingsmogelijkheden, tegemoetkomingen, enz.

Tijdens deze eerste sessie situeren we alle maatregelen voor personen met een handicap in het ruime kader: wat zouden mensen met een handicap en hun gezin allemaal moeten weten om geen kansen te laten liggen?

Daarna gaan we dieper in op het thema tegemoetkomingen voor personen met een handicap: inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming, hulp aan bejaarden. Wie heeft er recht op? Hoe vraag je dit aan? Hoe wordt de zelfredzaamheid geëvalueerd? Hoe kun je in beroep gaan wanneer je niet akkoord bent met de beslissing van de FOD Sociale Zekerheid?

Inleider: Ingrid Borré, algemeen secretaris KVG

 

Donderdag 6 december 2018: Inschrijven bij VAPH en terugbetaling hulpmiddelen

We krijgen een bondig overzicht van de domeinen waarvoor het VAPH verantwoordelijk is. Het gaat vooral om zorg en ondersteuning aan personen met een handicap en over de terugbetaling van hulpmiddelen, woning- en autoaanpassingen (Individuele Materiële Bijstand – IMB).

Alles wat met zorg en ondersteuning te maken heeft, komt uitgebreid aan bod in de sessie van 17 januari.

In deze sessie van 6 december gaan we dieper in op het aspect IMB en staan we vooral stil bij:

 • Wie kan inschrijven bij het VAPH?
 • Hoe loopt die procedure?
 • Het verhaal van IMB
 • De heroverwegings- en beroepsmogelijkheden
 • Hoe kun je je dossier volgen via mijn.vaph.be?

Inleider:  Leen Bourgois, VAPH

 

Donderdag 17 januari 2019: Zorg en ondersteuning / PersoonsVolgende Financiering

Hoe is de zorg en ondersteuning voor mensen met een handicap momenteel georganiseerd?

Voor zowel minderjarige als meerderjarige personen met een (vermoeden van) handicap is er  Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) mogelijk. Maar als dit onvoldoende is moeten minderjarigen aankloppen bij de Integrale Toegangspoort Minderjarigen. Meerderjarigen kunnen een PersoonsVolgend Budget (PVB) aanvragen.

Tijdens deze sessie hebben wij het over deze mogelijkheden, aanvraagprocedures, prioriteitenregeling, …

Inleider: Lien Vandewiel, bijstandsorganisatie Absoluut vzw

 

Donderdag 14 februari 2019: Vlaamse Sociale Bescherming – verhoogde kinderbijslag

De Vlaamse Sociale Bescherming … van waar komt die? Hoe zit dat met de verplichte aansluiting? Wie kan een beroep doen op een van de drie budgetten die momenteel onder de Vlaamse Sociale Bescherming zitten?

Voor het thema kinderbijslag krijgen we een korte toelichting van de nieuwe kinderbijslagregeling, maar wordt er vooral dieper ingegaan op de toeslag voor kinderen met een beperking en de inschaling van hun zelfredzaamheid om de hoogte van die toeslag te bepalen.

Inleider: CM-infopunt Chronische Zieken

 

Donderdag 14 maart 2019: Bewindvoering

Beslissingen nemen over wonen, werken, zorg, geld of contracten zijn voor mensen met een verstandelijke beperking, maar ook voor psychisch zieke mensen of bejaarden met dementie een zware opgave. Vaak hebben zij hierbij, in min of meerdere mate, bescherming nodig. Dit kan via een bewindvoering.

In deze sessie hebben wij het over:

 • De achterliggende visie van de nieuwe wet bewindvoering
 • Wie komt er in aanmerking?
 • Aanvraagprocedure
 • Wie kan bewindvoerder worden en wat verwacht men van bewindvoerder(s)?
 • De rol van de vertrouwenspersoon
 • De werking van het meldpunt bewindvoering

Inleider: Lief Vanbael, Gezin en Handicap vzw

 

 

Praktisch

Je kan ervoor kiezen de volledige reeks te volgen, dan betaal je 250 euro.

Inschrijven voor de volledige reeks kan via deze webpagina.

 

Kies je voor enkele losse sessies, dan betaal je 60 euro per sessie.

Schrijf je voor elke sessie apart in, elders op deze site.

 

Een printklare uitnodiging vind je hier.

Alle betalingen verlopen via factuur.
Locatie:
Clemenspoort
Overwale 3
9000 Gent
Kaart wordt geladen...
Inschrijven