…

Bij de pinken, volledige reeks – LIM

18/11/2021 om 13:30, 09/12/2021 om 13:30, 20/01/2022 om 13:30, 24/02/2022 om 13:30 en 24/03/2022 om 13:30
Goed geïnformeerd aan de slag met mensen met een handicap.

Deze praktijkgerichte cursus richt zicht tot alle eerstelijnswerkers in de sociale sector (OCMW’s, CAW’s, sociale diensten in ziekenhuizen en bij vergunde zorgaanbieders, …). Om mensen met een handicap goed te informeren en op weg te helpen moet je zelf je weg vinden in een complexe materie. We bekijken met deskundigen uit het werkveld een aantal belangrijke thema’s en maken tijd voor je vragen en ervaringsuitwisseling.

Via deze inschrijfmodule schrijf je in voor de volledige reeks. Per sessie inschrijven kan ook, ga dan terug naar de kalender en kies 1 (of meerdere) data.

Programma:

Donderdag 18 november 2021: Algemeen kader en Tegemoetkomingen

Wie een handicap of een kind met een handicap heeft moet vaak zelf zijn weg zoeken in de complexe materie van sociale maatregelen, terugbetalingsmogelijkheden, tegemoetkomingen, enz.

Tijdens deze sessie situeren we alle maatregelen voor personen met een handicap in het ruime kader: wat zouden mensen met een handicap en hun gezin allemaal moeten weten om geen kansen te laten liggen?

Daarna gaan we dieper in op het thema tegemoetkomingen voor personen met een handicap: inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming, hulp aan bejaarden. Wie heeft er recht op? Hoe vraag je dit aan? Hoe wordt de zelfredzaamheid geëvalueerd? Hoe kun je in beroep gaan wanneer je niet akkoord bent met de beslissing van de FOD Sociale Zekerheid?

Inleider: Ingrid Borré, algemeen secretaris KVG

 

Donderdag 9 december 2021: inschrijven bij het VAPH en terugbetaling hulpmiddelen

We krijgen een bondig overzicht van de domeinen waarvoor het VAPH verantwoordelijk is. Het gaat vooral om zorg en ondersteuning aan personen met een handicap en over de terugbetaling van hulpmiddelen, woning- en autoaanpassingen (Individuele Materiële Bijstand – IMB).

Alles wat met zorg en ondersteuning te maken heeft, komt uitgebreid aan bod in de sessie van 24 februari.

In deze sessie van 9 december gaan we dieper in op het aspect IMB en staan we vooral stil bij:

 • Wie kan inschrijven bij het VAPH?
 • Hoe loopt die procedure?
 • Het verhaal van IMB
 • De heroverwegings- en beroepsmogelijkheden
 • Hoe kun je je dossier volgen via mijn.vaph.be?

Inleider:  medewerker VAPH

 

Donderdag 20 januari 2022: Vlaamse Sociale Bescherming – groeipakket (kinderbijslag)

De Vlaamse Sociale Bescherming … van waar komt die? Hoe zit dat met de verplichte aansluiting? Wie kan een beroep doen op een van de drie budgetten die momenteel onder de Vlaamse Sociale Bescherming zitten?

Voor het thema groeipakket – de vroegere kinderbijslag – krijgen we een korte toelichting van de nieuwe kinderbijslagregeling, maar wordt er vooral dieper ingegaan op de toeslag voor kinderen met een beperking en de inschaling van hun zelfredzaamheid om de hoogte van die toeslag te bepalen.

Inleider: CM-infopunt Chronische Zieken

 

Donderdag 24 februari 2022: zorg en ondersteuning – PersoonsVolgende Financiering

Hoe is de zorg en ondersteuning voor mensen met een handicap momenteel georganiseerd?

Voor zowel minderjarige als meerderjarige personen met een (vermoeden van) handicap is er  Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) mogelijk. Maar als dit onvoldoende is moeten minderjarigen aankloppen bij de Integrale Toegangspoort Minderjarigen. Meerderjarigen kunnen een PersoonsVolgend Budget (PVB) aanvragen.

Tijdens deze sessie hebben wij het over deze mogelijkheden, aanvraagprocedures, prioriteitenregeling, …

Inleider: Lien Vandewiel, bijstandsorganisatie Absoluut vzw

 

Donderdag 24 maart 2022: bewindvoering

Beslissingen nemen over wonen, werken, zorg, geld of contracten zijn voor mensen met een verstandelijke beperking, maar ook voor psychisch zieke mensen of bejaarden met dementie een zware opgave. Vaak hebben zij hierbij, in min of meerdere mate, bescherming nodig. Dit kan via een bewindvoering.

In deze sessie hebben wij het over:

 • De achterliggende visie van de nieuwe wet bewindvoering
 • Wie komt er in aanmerking?
 • Aanvraagprocedure
 • Wie kan bewindvoerder worden en wat verwacht men van bewindvoerder(s)?
 • De rol van de vertrouwenspersoon
 • De werking van het meldpunt bewindvoering

Inleider: Lief Vanbael, Gezin en Handicap vzw

Praktisch

Je kan ervoor kiezen de volledige reeks te volgen, dan betaal je 250 euro.

Inschrijven voor de volledige reeks kan via deze webpagina.

 

Kies je voor enkele losse sessies, dan betaal je 60 euro per sessie.

Schrijf je voor elke sessie apart in, elders op deze site.

 

Een printklare uitnodiging vind je hier.

Alle betalingen verlopen via factuur.
Locatie:
Pastoraal Centrum Seminarie vzw
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt
Kaart wordt geladen...
Inschrijven