…

Bij de pinken, Vlaamse Sociale Bescherming – groeipakket – ANT

14/01/2021 van 13:30 tot 16:15

Deze sessie gaat door als webinar.

Inschrijven kan enkel via ons channel:

https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/ 

Goed geïnformeerd aan de slag met mensen met een handicap.

Deze praktijkgerichte cursus richt zicht tot alle eerstelijnswerkers in de sociale sector (OCMW’s, CAW’s, sociale diensten in ziekenhuizen en bij vergunde zorgaanbieders, …). Om mensen met een handicap goed te informeren en op weg te helpen moet je zelf je weg vinden in een complexe materie. We bekijken met deskundigen uit het werkveld een aantal belangrijke thema’s en maken tijd voor je vragen en ervaringsuitwisseling.

Via deze inschrijfmodule schrijf je in voor de derde sessie. Inschrijven voor de hele reeks kan ook, via de kalender.

Inhoud

De Vlaamse Sociale Bescherming … van waar komt die? Hoe zit dat met de verplichte aansluiting? Wie kan een beroep doen op een van de drie budgetten die momenteel onder de Vlaamse Sociale Bescherming zitten?

Voor het thema groeipakket – de vroegere kinderbijslag – krijgen we een korte toelichting van de nieuwe kinderbijslagregeling, maar wordt er vooral dieper ingegaan op de toeslag voor kinderen met een beperking en de inschaling van hun zelfredzaamheid om de hoogte van die toeslag te bepalen.

Inleider: Els Van Langenhoven (CM)

Praktisch

Deze cursus maakt deel uit van een vijfdaagse reeks.

Je kan zelf kiezen of je de hele reeks volgt, of enkele losse sessies.

Kies je voor enkele losse sessies, dan betaal je 60 euro per sessie.

Kies je voor de volledige reeks, dan betaal je 250 euro. Inschrijven voor de hele reeks kan elders op deze site.

 

Alle betalingen verlopen via factuur.

Een printklare uitnodiging vind je hier.

Programma volledige reeks:

do 12_11_20: Kader en tegemoetkomingen
do 10_12_20: VAPH en hulpmiddelen
do 14_01_21: Vlaamse Sociale Bescherming – groeipakket
do 11_02_21: PVF
do 11_03_21: Bewindvoering

Locatie:


Kaart niet beschikbaar
Inschrijven