…

Bij de pinken, inschrijving VAPH en terugbetaling hulpmiddelen – ovl

23/03/2023 van 13:30 tot 16:30
Goed geïnformeerd aan de slag met mensen met een handicap.

Deze praktijkgerichte cursus richt zicht tot alle eerstelijnswerkers in de sociale sector (OCMW’s, CAW’s, sociale diensten in ziekenhuizen en bij vergunde zorgaanbieders, …). Om mensen met een handicap goed te informeren en op weg te helpen moet je zelf je weg vinden in een complexe materie. We bekijken met deskundigen uit het werkveld een aantal belangrijke thema’s en maken tijd voor je vragen en ervaringsuitwisseling.

Via deze inschrijfmodule schrijf je in voor de derde sessie. Inschrijven voor de hele reeks kan ook, via de kalender.

Inhoud

We krijgen een bondig overzicht van de domeinen waarvoor het VAPH verantwoordelijk is. Het gaat vooral om zorg en ondersteuning aan personen met een handicap en over de terugbetaling van hulpmiddelen, woning- en autoaanpassingen (Individuele Materiële Bijstand – IMB).

Alles wat met zorg en ondersteuning te maken heeft, komt uitgebreid aan bod in de sessie van 4 mei.

In deze sessie we dieper in op het aspect IMB en staan we vooral stil bij:

  • Wie kan inschrijven bij het VAPH?
  • Hoe loopt die procedure?
  • Het verhaal van IMB
  • De heroverwegings- en beroepsmogelijkheden
  • Hoe kun je je dossier volgen via mijn.vaph.be?

Inleider: medewerker van het VAPH

Praktisch

Deze cursus maakt deel uit van een vijfdaagse reeks.

Je kan zelf kiezen of je de hele reeks volgt, of enkele losse sessies.

 

Kies je voor enkele losse sessies, dan betaal je 60 euro per sessie.

Schrijf je voor elke sessie apart in.

 

Kies je voor de volledige reeks, dan betaal je 250 euro.

Inschrijven voor de hele reeks kan elders op deze site.

 

Alle betalingen verlopen via factuur.

Een printklare uitnodiging vind je hier.

Programma volledige reeks:
  • do 19_01_23: Algemeen kader en tegemoetkomingen
  • do 16_02_23: Vlaamse Sociale Bescherming – groeipakket(kinderbijslag)
  • do 23_03_23: inschrijven bij het VAPH en terugbetaling hulpmiddelen
  • do 20_04_23: bewindvoering
  • do 04_05_23: zorg en ondersteuning – PersoonsVolgende Financiering

 

Locatie:
Clemenspoort
Overwale 3
9000 Gent
Kaart wordt geladen...
Inschrijven