…

Bij de pinken – Inschrijven bij VAPH en terugbetaling hulpmiddelen

06/12/2018 van 13:30 tot 16:30
Goed geïnformeerd aan de slag met mensen met een handicap

Deze praktijkgerichte cursus richt zich tot alle eerstelijnswerkers in de sociale sector (OCMW’s, CAW’s, sociale diensten in ziekenhuizen en bij vergunde zorgaanbieders, …).

Want om mensen met een handicap goed te informeren en op weg te helpen moet je zelf je weg vinden in een complexe materie. We bekijken, met deskundigen uit het werkveld, een aantal belangrijke thema’s en maken tijd voor je vragen en ervaringsuitwisseling.

Inhoud

We krijgen een bondig overzicht van de domeinen waarvoor het VAPH verantwoordelijk is. Het gaat vooral om zorg en ondersteuning aan personen met een handicap en over de terugbetaling van hulpmiddelen, woning- en autoaanpassingen (Individuele Materiële Bijstand – IMB).

Alles wat met zorg en ondersteuning te maken heeft, komt uitgebreid aan bod in de sessie van 17 januari.

In deze sessie van 6 december gaan we dieper in op het aspect IMB en staan we vooral stil bij:

  • Wie kan inschrijven bij het VAPH?
  • Hoe loopt die procedure?
  • Het verhaal van IMB
  • De heroverwegings- en beroepsmogelijkheden
  • Hoe kun je je dossier volgen via mijn.vaph.be?

Inleider:  Leen Bourgois, VAPH

Praktisch

Deze cursus maakt deel uit van een vijfdaagse reeks.

Je kan zelf kiezen of je de hele reeks volgt, of enkele losse sessies.

 

Kies je voor enkele losse sessies, dan betaal je 60 euro per sessie.

Schrijf je voor elke sessie apart in.

 

Alle betalingen verlopen via factuur.

Programma volledige reeks

Donderdag 15 november 2018: Algemeen kader en tegemoetkomingen

Donderdag 6 december 2018: Inschrijven bij VAPH en terugbetaling hulpmiddelen

Donderdag 17 januari 2019: Zorg en ondersteuning / PersoonsVolgende Financiering

Donderdag 14 februari 2019: Vlaamse Sociale Bescherming – verhoogde kinderbijslag

Donderdag 14 maart 2019: Bewindvoering

 

Een printklare uitnodiging vind je hier.

Locatie:
Clemenspoort
Overwale 3
9000 Gent
Kaart wordt geladen...
Inschrijven