…

Bij de pinken – Bewindvoering

14/03/2019 van 13:30 tot 16:30
Goed geïnformeerd aan de slag met mensen met een handicap

Deze praktijkgerichte cursus richt zich tot alle eerstelijnswerkers in de sociale sector (OCMW’s, CAW’s, sociale diensten in ziekenhuizen en bij vergunde zorgaanbieders, …).

Want om mensen met een handicap goed te informeren en op weg te helpen moet je zelf je weg vinden in een complexe materie. We bekijken, met deskundigen uit het werkveld, een aantal belangrijke thema’s en maken tijd voor je vragen en ervaringsuitwisseling.

Inhoud

Beslissingen nemen over wonen, werken, zorg, geld of contracten zijn voor mensen met een verstandelijke beperking, maar ook voor psychisch zieke mensen of bejaarden met dementie een zware opgave. Vaak hebben zij hierbij, in min of meerdere mate, bescherming nodig. Dit kan via een bewindvoering.

In deze sessie hebben wij het over:

  •     De achterliggende visie van de nieuwe wet bewindvoering
  •     Wie komt er in aanmerking?
  •     Aanvraagprocedure
  •     Wie kan bewindvoerder worden en wat verwacht men van bewindvoerder(s)?
  •     De rol van de vertrouwenspersoon
  •     De werking van het meldpunt bewindvoering

Inleider: Lief Vanbael, Gezin en Handicap vzw

Praktisch

Deze cursus maakt deel uit van een vijfdaagse reeks.

Je kan zelf kiezen of je de hele reeks volgt, of enkele losse sessies.

 

Kies je voor enkele losse sessies, dan betaal je 60 euro per sessie.

Schrijf je voor elke sessie apart in.

 

Kies je voor de volledige reeks, dan betaal je 250 euro.

Inschrijven voor de hele reeks kan elders op deze site.

 

Alle betalingen verlopen via factuur.

Programma volledige reeks

Donderdag 15 november 2018: Algemeen kader en tegemoetkomingen

Donderdag 6 december 2018: Inschrijven bij VAPH en terugbetaling hulpmiddelen

Donderdag 17 januari 2019: Zorg en ondersteuning / PersoonsVolgende Financiering

Donderdag 14 februari 2019: Vlaamse Sociale Bescherming – verhoogde kinderbijslag

Donderdag 14 maart 2019: Bewindvoering

 

Een printklare uitnodiging vind je hier.

Locatie:
Clemenspoort
Overwale 3
9000 Gent
Kaart wordt geladen...
Inschrijven