…

Communiceren met je kind - Ondersteunde Communicatie

Ondersteunde communicatie, het middel om te komen tot connectie

Kunnen communiceren met je omgeving is een basisrecht, toch is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Wat zijn de gevolgen wanneer je bijvoorbeeld plots je stem verliest of wanneer de taal- en spraakontwikkeling vertraagd verlopen. Wat doe je als je kind een communicatieve beperking heeft?

Wanneer je kind niet of moeilijk kan spreken, ga je best op zoek gaan naar alternatieve vormen van communicatie.Dit is van belang om de sociale contacten en dus de verbinding met de omgeving te behouden. Het is eveneens van groot belang om behoeften en wensen te allen tijde te kunnen uiten. Ondersteunde communicatie is er voor iedereen en in heel veel verschillende vormen.

Wat is dat nu eigenlijk ondersteunde communicatie? Het zijn alle mogelijke manieren en hulpmiddelen, met uitzondering van de gesproken taal, die men hanteert om boodschappen van de ene persoon naar de andere over te brengen. Dit gebeurt via het gebruiken van verschillende communicatiekanalen. Het is met andere woorden multimodaal. Dit wil zeggen dat we bijvoorbeeld onze boodschap niet enkel auditief maar ook visueel overbrengen.

Het gebruik van alternatieve communicatiemiddelen, al dan niet in combinatie met spreken, stimuleert de communicatie, vergroot de zelfstandigheid en bevordert het sociaal-emotioneel welzijn. Het zal mogelijkheden optimaliseren, beperkingen ondersteunen, isolement doorbreken, afstand overbruggen en dagdagelijkse communicatieve handelingen vereenvoudigen.

Er zijn tal van communicatiehulpmiddelen. We verdelen ze voor jullie hier graag onder in twee categorieën: communiceren met en zonder hulpmiddelen.

Meer informatie:

Je kan kiezen voor ondersteunende communicatie met hulpmiddelen of zonder hulpmiddelen.