…

Communiceren met je kind - Communicatie

Communiceren is blijven connecteren

Communicatie is de uitwisseling van boodschappen tussen mensen. Die uitwisseling gebeurt op verschillende manieren, via verschillende kanalen. Dat kan zijn via spraak, een brief, de telefoon, een e-mail, verschillende digitale kanalen, …

We communiceren met elkaar om verschillende redenen: informatie krijgen en geven, sociale interactie, strategieën om iets te verduidelijken, wensen en behoeften uiten.

Tijdens de eerste levensjaren ontwikkelt een kind zich ongelooflijk snel. Ook op vlak van taal. Maar kinderen kunnen ergverschillen in de snelheidwaarmee ze ontwikkelen. Elk kind is anders. De ontwikkeling verloopt ook grillig. Plots kan een kind iets nieuws, of soms volgt een periode waar een kind een tijdje niets bijleert. Die variatie tussen kinderen is normaal. Vergelijk kinderen niet te snel met elkaar. Maak je je toch ongerust, bespreek dit dan met Kind en Gezin of met je arts. 

De taalontwikkeling loopt verschillend bij elk kind. Maar elk kind doorloopt grotendeels dezelfde fasen. Omdat taalontwikkeling zo grillig en gevarieerd verloopt, werken we met vier grote leeftijdsfasen.

  1. Tijdens de zwangerschap vanaf week 21 kan je kindje je horen. Je baby hoort geluiden van in de buik en van buiten. Je baby leert stemmen kennen. Na de geboorte herkent hij of zij de stem van mama, papa, broer, zus, …
  2. Reeds van bij de geboorte maken baby’s geluidjes. Ze huilen om iets duidelijk te maken. Zo geven ze aan dat iets niet in orde is. Er zijn verschillende redenen om te huilen zoals honger hebben, moe zijn, pijn of koude ervaren, … Vanaf 2 à 3 maanden beginnen baby’s te tateren. Ze maken verschillen klanken, fluisteren en roepen. Vanaf zeven maanden beginnen ze te brabbelen: ‘dadada’ of ‘mamama’. Rond de leeftijd van 1 jaar komen de eerste woordjes. Deze zijn niet perfect maar wel verstaanbaar.
  3. Vanaf 15 maanden leren peutersveel nieuwe woorden. Ze begrijpen meer en reageren op iemand als die iets tegen hen zegt. Rond de leeftijd van 1,5 jaar maken ze voor het eerst zinnen met twee woorden. Tussen de leeftijd van 2 en 3 jaar worden de zinnen langer en leren de peuters veel nieuwe woorden kennen en gebruiken.
  4. Rond hun derde verjaardag vormen kleuterszinnen van 3 tot 5 woorden. Kleuters leren werkwoorden en meervouden gebruiken. Het is normaal dat ze nog fouten maken. In deze fase begrijpen we steeds beter wat de kinderen zeggen. Ze leren moeilijkere zinnen en vertellen verhalen.

Meer informatie:

https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2022-01/schema-de-ontwikkeling-van-taal-0-3-jaar.pdf

https://www.kindengezin.be/nl/thema/ontwikkeling-en-gedrag/taal-en-meertaligheid/taalontwikkeling-tussen-0-en-3-jaar