…

Bijkomende kinderbijslag voor je kind met handicap

 Zo vraag je bijkomende kinderbijslag aan

Wil je kind recht krijgen op bijkomende kinderbijslag? Dan moet je een aantal stappen doorlopen om de toeslag te krijgen.

  1. Kijk of je aan de voorwaarden voldoet. Wil bijkomende kinderbijslag toegekend worden? Dan moet je kind aan bepaalde voorwaarden voldoen.
  2. Vraag bijkomende kinderbijslag bij je kinderbijslagfonds aan. Neem contact op met je kinderbijslagfonds of sociaal verzekeringsfonds aan, om verhoogde kinderbijslag aan te vragen.Het fonds stuurt jouw aanvraag door naar de FOD Sociale Zekerheid.
  3. Vervolledig je aanvraag via MyHandicap. De FOD Sociale Zekerheid stuurt je een brief met richtlijnen. Pas als je deze brief gekregen hebt, mag je via My Handicap een aanvraag indienen voor de evaluatie van de handicap. Je kunt dat formulier ook laten invullen door je contactpersoon bij het multidisciplinaire team van je ziekenfonds of door een sociaal assistent van de FOD bij de gemeente.
  4. Bereid je op de evaluatie voor. Van het controlebezoek bij de FOD-arts hangt veel af.
  5. Ga op consult bij FOD-arts. De arts van FOD Sociale Zekerheid nodigt je uit voor een onderzoek. Tijdens dit consult evalueert hij de handicap van je kind op de drie pijlers, en kent hij voor elke pijler punten toe.
  6. Wacht op beslissing. Na de evaluatie van de handicap, brengt het DG Personen met een Handicap je kinderbijslagfonds of sociaalverzekeringsfonds op de hoogte van het resultaat. Zij berekenen je toeslag, en keren die automatisch aan je uit.
  7. Niet akkoord? Herziening vragen. Ga je niet akkoord met de beslissing van het FOD Sociale Zekerheid? Dan kun je een herzieningsaanvraag indienen.

Deze erkenningsprocedure kan tussen de twee en vijf maanden in beslag nemen.

#Tip: Bereid je medische evaluatie voor!  Een arts van FOD Sociale Zekerheid onderzoekt of je kind een erkende handicap heeft, en wat de zwaarte van die handicap is. Van die beslissing hangt af welke tegemoetkomingen je kind kan krijgen – nu en later. Bereid daarom de medische evaluatie goed voor.

Meer informatie?