exitstrategie: afbouw van de coronamaatregelen

Afbouw van de coronamaatregelen

Vanaf 18 mei zal ‘geleidelijk en voorzichtig’ bepaalde ondersteuning voor personen met een handicap terug verruimd worden. Zo wordt het terug mogelijk om:

  • langs te gaan voor begeleidingen bij een dienst of voorziening
  • huisbezoek te krijgen van een dienst of voorziening
  • overdag ondersteuning in groep te krijgen

Zo zijn bijvoorbeeld ondersteuning van de diensten ondersteuningsplan, ambulante of mobiele ondersteuning door RTH-diensten (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) en MFC’s , begeleid werk, coaching door een bijstandsorganisatie terug mogelijk. Weliswaar moeten alle richtlijnen van afstand en hygiëne strikt opgevolgd worden. Elke dienst bepaalt ook zelf in welke mate er een doorstart van de dienstverlening mogelijk is. Meer info hierover kan je hier vinden.

De beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad om vanaf 18 mei het onderwijs gedeeltelijk opnieuw op te starten heeft zijn effect op de werking van de multifunctionele centra (MFC). Naast hun ambulante en mobiele begeleidingen kunnen zij ook de collectieve zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren met een handicap geleidelijk aan opnieuw verruimen. Het VAPH biedt de MFC’s hiervoor een kader aan.  Voor meer informatie: infonota 20118

Het VAPH en de Taskforce COVID-19 Zorg werken aan een geleidelijke en voorzichtige versoepeling van de maatregelen voor residentiële opvang en ondersteuning van meerderjarige personen met een handicap.  Op deze pagina van het VAPH vind je op veel gestelde vragen een concreet antwoord.