SMOG is veel meer dan een SMOG-gebaar kennen

SMOG is veel meer dan een SMOG-gebaar kennen!

Onlangs werd www.smogjemee.be gelanceerd. Ouders van een vijfjarig zoontje dat SMOG gebruikt namen hiertoe het initiatief.  Dat ouders hun zoontje alle kansen willen geven en mensen in hun omgeving willen uitnodigen om met hem in communicatie te treden, kunnen wij alleen maar toejuichen.  Maar binnen de huidige visie van de  ‘SMOG-gemeenschap’ (dan hebben wij het over de ontwikkelaars van SMOG, de lesgevers en al die mensen die met heel veel inspanningen een officieel SMOG-attest behaalden) zou het dan om een website moeten gaan met een aantal gebaren die meegroeit met de communicatievaardigheden van dit kind en die beperkt toegankelijk is voor de personen die effectief met dit kind communiceren. Het aantal gebaren dat nu op deze website getoond wordt, gaat veel verder dan wat voor een jongetje van 5 jaar relevant is. Bovendien kan nu om het even wie, zonder achterliggende visie rond SMOG, zonder toezicht omtrent de correcte toepassing en uitvoerwijze, SMOG-gebaren gaan toepassen. Terwijl SMOG niet te leren is uit een boek, van een tekening of scherm. Dit zijn immers slechts tweedimensionele weergaven van de gebaren die driedimensioneel worden uitgevoerd.

Wij gingen er ook van uit dat het gebruik van de SMOG-gebaren voldoende beschermd was door de copyright, dit werd nu geschonden.

Wij begrijpen dat de behoefte aan een website, een app met SMOG-gebaren groeit en beseffen dat wij over de verspreiding van SMOG-gebaren opnieuw het debat moeten voeren. Maar wij wilden dit niet opnemen zonder dat alle mensen die de voorbije jaren hard aan de SMOG-kar getrokken hebben, hierover kunnen meepraten.

Maar er spelen nog andere overwegingen mee om de gebaren niet openlijk in de ether te gooien:

–        Wanneer mensen enkele SMOG-gebaren willen leren om met SMOG-gebruikers in communicatie te gaan, dan zouden zij zich kunnen laten inspireren door een website met een aantal relevante gebaren.

–        Wanneer men echter professioneel met personen met een communicatieproblematiek werkt, leert men SMOG aan deze mensen en aan hun netwerk. Dan is het nog belangrijker dat de gebaren correct worden uitgevoerd, anders vSmog erwatert deze communicatievorm snel en zullen na een tijd de gebaren niet meer herkend worden.

Wanneer professionelen zich zouden baseren op deze website, dan zit het niet goed!

SMOG is slechts één van de mogelijkheden binnen ondersteunde communicatie. Het vraagt heel wat deskundigheid om ‘op maat’ van de betrokkene op zoek te gaan naar een communicatievorm of –methodiek die op dat moment het meest geschikt is. Dit beoordelen is echt werk voor deskundigen, net als het beoordelen van welke gebaren voor die specifieke betrokkene op dat moment zinvol zijn.  Het zijn ook deze zaken die de deelnemers tijdens de SMOG-cursus meekrijgen, naast didactiek, creatieve ideeën om er mee aan te slag te gaan, enz.  SMOG is dus veel meer dan een SMOG-gebaar kennen!

Aan elke ouder die denkt dat SMOG iets zou kunnen betekenen voor zijn of haar kind vragen we om zich te laten begeleiden door een ervaren logopedist(e) die de officiële SMOG-cursus heeft gevolgd.

Aan al wie een SMOG-attest behaalde, willen we vragen om bij twijfel over de juiste uitvoering van een gebaar zich niet op deze website te baseren. Zij weten dat ze met deze vragen altijd bij Gezin en Handicap, de ontwikkelaars en lesgevers van SMOG terecht kunnen.