Infoloket collectief overleg

Als verantwoordelijke of lid van het collectief overleg krijg je de kans om mee te denken over veel thema’s van je voorziening. We denken dan aan de maatregelen tijdens de coronacrisis, woon- en leefkosten, de werking van je voorziening na correctiefase 2 of de kwaliteitsvolle werking van het collectief overleg.

Hierbij wil Gezin en Handicap als ondersteuning bieden als erkend “infoloket collectief overleg”.

Infoloket collectief overleg – informeer mij

Onder het motto ‘geen inspraak zonder inzicht’ focust Gezin en Handicap zich op informatie en vorming over thema’s die leden en verantwoordelijken van het collectief overleg/gebruikersraad nodig hebben om hun werking te vergemakkelijken, te versterken, te verdiepen,…

Gezin en Handicap engageert zich om alle informatie die nuttig is voor een kwaliteitsvolle werking van je collectief overleg snel bij jou te krijgen. Geef dus zeker je mail- of postadres aan ons door via deze weg.

Webinars die interessant zijn voor de leden van het collectief overleg, kan je vinden op ons webinarchannel.

Cursusreeks – Samen bouwen aan een cultuur van inspraak.

Sinds de ‘inspraakbesluiten’ van 1993 in voege gingen is er voor de leden van het collectief overleg (gebruikersraden) heel wat veranderd. Door de evoluties in de sector personen met een handicap werd alles complexer. Bovendien heeft het collectief overleg doorheen de jaren alleen maar aan belangrijkheid gewonnen. Denken wij maar aan de rol van het collectief overleg bij de overgang naar woon- en leefkosten. Van leden van het collectief overleg wordt verwacht dat ze de nodige kennis en vaardigheden hebben om hun opdracht goed te vervullen. Werk maken van inspraak in een organisatie is een proces, daar moet je in groeien. Voorwaarde is dat alle betrokkenen, zowel de vergunde zorgaanbieders als gebruikers ervan overtuigd zijn dat inspraak een voorwaarde, een meerwaarde is voor een kwaliteitsvolle ondersteuning van personen met een handicap.

FOVIG en Gezin en Handicap krijgen, als infoloket ‘collectief overleg’, de kans om de leden van het collectief overleg te ondersteunen in hun opdracht. Voor deze vormingsreeks, waarvoor wij je van harte uitnodigen, werken we samen. Wij starten digitaal, helaas hebben we voorlopig geen andere keuze. Maar wij hopen jullie, na de zomer,  ergens in Vlaanderen te ontmoeten voor de volgende sessies.

Inschrijven voor de digitale sessie kan via ons webinarchannel .

De volledige uitnodiging uitprinten of doorsturen naar geïnteresseerden? Dat kan via deze link.