…

Zo vind jij snel je VAPH-zorgaanbieder

De juiste zorgaanbieder voor je kind vinden? Het is vaak geen sinecure. Het best begin je bij de onlinewegwijzer van het VAPH. Hier maken zorgaanbieders hun beschikbare ondersteuningsaanbod aan potentiële klanten (jou, dus) bekend.

Begin 2018 vind je via de wegwijzer al 216 vergunde zorgaanbieders. Het betreft 744 locaties met 2215 activiteiten zoals dagopvang, groepsbegeleiding of begeleid werken. In 2017 waren er in totaal 21.856 zoekopdrachten met een gemiddelde van 80 zoekopdrachten per dag.

De VAPH-wegwijzer biedt je de volgende nuttige informatie:

Wie bied je ondersteuning?

In de wegwijzer VAPH-ondersteuning vind je het beschikbare aanbod van de VAPH-zorgaanbieders.
Je krijgt een antwoord op deze vragen:

  • Wie biedt welke ondersteuning aan?
  • Waar wordt de ondersteuning geboden en voor welke doelgroep?
  • Is het aanbod onmiddellijk beschikbaar is of niet?
  • Contactgegevens van de zorgaanbieder.
Via rechtstreekse of niet-rechtstreeks toegankelijke hulp

In de wegwijzer voor VAPH-ondersteuning vindt u zorgaanbieders die u met je PersoonsVolgend Budget betaalt of die je via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp inhuurt. Een overzichtelijke kaart toont de beschikbare ondersteuning in uw buurt.

Kijk ook onder Vind een Organisatie

Opgelet! Zorgaanbieders zijn niet verplicht om hun aanbod bekend te maken via de wegwijzer. Dus vind je misschien niet alle beschikbare zorgaanbod terug in de wegwijzer. Wil je zorgaanbieders contacteren die hun aanbod niet actief bekendmaken? Je vindt hun adressen op Vind een organisatie.