Gezin en Handicap pleit voor meer mildheid en meer flexibiliteit in de therapie.

Oei, jouw kind is er de voorbije weken motorisch wel op achteruit gegaan. Deed je de oefeningen die wij je digitaal bezorgden wel correct?’  Wie de voorbije weken naast de rol van ouder ook nog die  van verzorger, leerkracht,  begeleider, therapeut, vriend(in), … voor een zoon of dochter met een handicap moest opnemen verdient een dergelijke reactie absoluut niet!

Gezin en Handicap vraagt uitdrukkelijk aan alle kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten, …. om mild te zijn voor ouders die er de voorbije weken niet in slaagden om ook de voorgeschreven oefeningen dagelijks en tot in de puntjes uit te voeren. Wij zijn er echter rotsvast van overtuigd dat alle therapeuten, net als alle ouders, het allerbeste voor kinderen, jongeren, volwassenen met een handicap voor ogen hebben. Om die reden pleiten wij voor veel begrip voor elkaar en hopen we dat ouders en therapeuten samen, in een open dialoog, tot haalbare afspraken komen. Bovendien ijveren we voor meer flexibiliteit in therapieroosters en RIZIV-nomenclatuur zodat voor wie een revalidatieachterstand opliep de sessies in de Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR), Multifunctionele Centra (MFC’s) en die door zelfstandige therapeuten tijdelijk kunnen verhoogd worden. Vanzelfsprekend binnen de draagkracht van de betrokken gezinnen!