logo Gezin en Handicap Link naar facebookpagina

NIEUWSBRIEF • nr.11 • SEPTEMBER 2016 •


Nieuw werkjaar goed gestart!

Met opgeladen batterijen en met heel veel zin zijn wij het nieuwe werkjaar gestart. Want ons wachten er weer een hoop boeiende uitdagingen. Wat ons aanbod betreft blijven we ons focussen op de vele veranderingen in de sector. Net omdat veranderingen veel onrust en onzekerheid met zich meebrengen, is het eens zo belangrijk om de juiste informatie te krijgen. Vele ontwikkelingen hebben een betere kwaliteit van bestaan van mensen met een handicap tot doel. Meer dan stof genoeg voor een veelzijdig aanbod.
Meer info over ons aanbod vind je op www.gezinenhandicap.be of vraag gerust onze programmatiefolder en de uitnodigingen voor activiteiten in je regio aan.
Wij hopen je op een van onze infomomenten te ontmoeten.

Het team van Gezin en Handicap.

 

Inhoud

 

BLIKVANGERS

30 jaar SMOG

SMOG - Spreken Met Ondersteuning van Gebaren – bestaat 30 jaar! Op 9 november vieren we dit tijdens een Terugkomdag in Antwerpen samen met wie ooit de professionele SMOG-cursus volgde. Ouders, grootouders, familieleden en vrijwillige begeleiders die SMOG nog niet kennen, kunnen deelnemen aan een van onze SMOG-initiaties voor ouders, grootouders, andere familieleden en vrijwillige begeleiders.

Gezin en Handicap is het centrale aanspreekpunt voor SMOG-vragen in Vlaanderen. Heb je een vraag over SMOG? Neem dan contact met Gezin en Handicap vzw, 03 216 29 90, gezinenhandicap@kvg.be of neem een kijkje op www.s-m-o-g.be.

   

Update Bewindvoering

Weet u het nog, op 6 januari 2016 stuurde Gezin en Handicap, en ruim 50 andere organisaties en voorzieningen een ‘Open brief’ aan alle mogelijke gerechtelijke instanties. In deze brief drongen wij aan op een correcte toepassing van de nieuwe wet bewindvoering.

Dit bleef niet zonder gevolg! Met een kleine delegatie mochten we op gesprek bij de Korpschefs van de Vlaamse vrederechters. Negen maanden later mogen we wel stellen dat er, naast dit constructief gesprek ook op ander vlakken werk verricht is. Meer hierover kunnen jullie verwachten in onze volgende nieuwsbrief en op onze facebookpagina!

Hebben jullie vragen of bedenkingen over het verloop van een specifieke bewindvoering, neem dan contact met ons op. Wij luisteren graag naar u verhaal. Ben je nog niet zo bekend met deze materie en wil je toch mee zijn, dan kan je nog steeds deelnemen aan de verschillende infosessies die we dit werkjaar organiseren. Dit najaar op 25 oktober in Lokeren. In het voorjaar in de andere provincies.

   

Borst(en) Boezem Bewust

Waarom en hoe aan borstkankerpreventie doen bij vrouwen met een verstandelijke handicap?
Rond deze vraag sloegen Cera, Gezin en Handicap, Pink Ribbon en VONX de handen in elkaar. Dit najaar vinden er in elke provincie info- en vormingsmomenten plaats. Een arts of verpleegkundige en een ervaringsdeskundige zullen dieper ingaan op het belang van borstkankerpreventie, hoe het borstonderzoek wordt voorbereid en hoe men een persoon met een verstandelijke handicap kan begeleiden tijdens het onderzoek. Tot slot wordt het werkboek ‘Waarom en hoe naar je borsten laten kijken?’, in eenvoudige taal, voorgesteld. Jullie krijgen dit bovendien mee naar huis.


De Kick-off voor begeleiders van personen met een verstandelijke handicap gaat door op donderdag 27 oktober 2016. Bekijk ook de uitnodiging met het overzicht van de andere infomomenten in de verschillende provincies.

   

Om en rond NIPT en andere prenatale testen

Prenatale testen horen op dit moment bij elke zwangerschapsbegeleiding. Niemand is in staat om de geboorte van een perfect gezond kindje te garanderen. Maar met alsmaar meer verfijnde technieken slaagt men er wel in om alsmaar meer handicaps of afwijkingen al tijdens de zwangerschap te achterhalen. Prenatale testen bieden enerzijds aan de meeste toekomstige ouders een gevoel van geruststelling. Anderzijds worden sommige ouders wel voor verscheurende keuzes gesteld …

Interesse? Kom dan naar het infomoment op 24 november 2016 te Hasselt. Lees ook het artikel ‘Beslissen als kiezen onmogelijk blijkt’.

   

2 december 2016
Studiedag: Wie beslist? Enkele thema’s juridisch gekaderd…

Wie betrokken is bij mensen met een verstandelijke handicap wordt vroeg of laat geconfronteerd met een aantal ethische vragen. Mag ik mijn dochter laten steriliseren? Wie mag er een beslissing nemen voor een of andere medische ingreep of behandeling? Kan ik iets regelen voor een waardig levenseinde voor mijn zoon/dochter met een verstandelijke handicap? …

Tijdens deze studiedag verdiepen wij ons samen met Manu Keirse, Walter Niewold en Josée Dachelet in het juridisch kader voor deze moeilijke vragen: bewindvoering over de persoon, patiëntenrechten, wilsverklaring, …

Bekijk de uitnodiging en schrijf snel in!

   

IN DE KIJKER

Terug naar school. Ook voor kinderen met een handicap.

Wat is er nieuw op 1 september voor leerlingen met een handicap?

Het is een traditie dat er bij de start van een nieuw schooljaar een en ander verandert. Ook voor leerlingen met specifieke zorgbehoeften of een handicap. Concreet gaat het voor deze doelgroep om volgende nieuwigheden:

 • Bij de inschrijving van een kind met specifieke onderwijsbehoeften, zijn het de ouders die de school op de hoogte moeten brengen van het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs. Bij een verandering van school moeten ze dit verslag overmaken aan de nieuwe school. Bij inschrijving in een school voor gewoon onderwijs, schrijft de school de leerling in onder ontbindende voorwaarde én engageert ze zich tot een overleg met ouders, CLB en klassenraad over de redelijkheid van de aanpassingen.
 • Omdat het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs daalt, kunnen op basis van de daar vrijgekomen lestijden en uren, 350 à 370 personeelsleden vanuit het buitengewoon basisonderwijs ter ondersteuning naar het gewoon basisonderwijs. In het secundair gaat het om een 50-tal personeelsleden. Dit is de zogenoemde ‘waarborgregeling’.
 • De GON-ondersteuning blijft bevroren, zodat ook daar geen budget verloren gaat. Daarnaast worden het GON-budget, de afwijkingsuren GON ASS, en de begeleidingseenheden voor inclusief onderwijs (ION) geïntegreerd. Hierdoor kunnen deze middelen efficiënter en flexibeler ingezet worden.
 • Voor leerlingen die wegens specifieke onderwijsbehoeften niet alle lessen in een schooljaar kunnen volgen, kan de klassenraad een spreiding van het lessenprogramma, hetzij van een leerjaar over 2 schooljaren, hetzij van een graad over 3 schooljaren, toestaan.
 • Leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en opleidingsvorm 4 kunnen onder bepaalde voorwaarden de lessen bijwonen in het voltijds gewoon secundair onderwijs of in een andere school voor buitengewoon secundair onderwijs met dezelfde administratieve groep.

Wilt u een volledig overzicht van hetgeen er allemaal nieuw is sinds 1 september 2016? Klik dan hier voor het volledige artikel hierrond van Klasse.

Bevindingen na 1 jaar M-decreet

Ondertussen is het M-decreet 1 jaar in voege. Het Kinderrechtencommissariaat en UNIA (het voormalige Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding) maakten een tussentijdse evaluatie van de implementatie ervan. Geïnteresseerd in hun bevindingen en aanbevelingen?: Klik dan hier: Bevindingen Kinderrechtencommissariaat en Unia
Wilt u meer weten over het M-decreet en ‘ redelijke aanpassingen in het onderwijs’? Download dan hier de - vernieuwde - brochure van UNIA: ‘Met een handicap naar de school van je keuze’ of vraag ze gratis aan.

 
   

De PersoonsVolgende Financiering … we volgen het op de voet

Vanaf september worden persoonsvolgende budgetten (PVB) uitgekeerd aan een eerste groep meerderjarige personen met een handicap. Dit zijn:

 • gebruikers met een geldige toewijzing voor een persoonsvolgend budget via spoedprocedure
 • gebruikers die een goedkeuring voor noodsituatie hebben
 • gebruikers met een geldige toewijzing voor een (tijdelijk) persoonsvolgend budget na noodsituatie

Voor de mensen die momenteel via een voorziening zorg en ondersteuning krijgen, of over een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget beschikken, gebeurt de omzetting naar een persoonsvolgend budget in januari 2017. Zij worden dit najaar via een persoonlijke brief op de hoogte gebracht. Voor meer informatie kan u terecht op de website van het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap of KVG vzw. Uiteraard ook welkom op één van onze infomomenten omtrent dit thema!

 
   

‘NAH … vaak onzichtbaar, altijd aanwezig.’

Dit is het thema van de ‘week van NAH’ van 10 tot 16 oktober.. Naar schatting worden in Vlaanderen jaarlijks 50.000 mensen getroffen door een NAH. De oorzaken zijn heel verschillend: een ongeval, hersenbloeding, tumor, zuurstofgebrek tijdens een hartinfarct, een infectie, enz. Na een verblijf in het ziekenhuis wacht deze mensen vaak een lange en intensieve revalidatie. Een groot aantal mensen lukt het om nadien het vertrouwde leven terug op te nemen. Ongeveer 15.000 mensen houden er echter blijvende en ernstige beperkingen aan over.
De impact van een NAH op de persoon, maar ook op zijn gezin, is groot. Bovendien is er nog een groot tekort aan aangepaste ondersteuning voor deze doelgroep.

Om de problematiek NAH meer kenbaar te maken bij het brede publiek, wordt de sensibiliseringcampagne ‘week van NAH’ georganiseerd. Overal in Vlaanderen worden activiteiten georganiseerd voor professionelen, voor personen met NAH en hun familie.

Informatie: www.weekvanNAH.be.

   

Digitale week van 8 tot en met 16 oktober 2016 …
en ook Gezin en Handicap doet mee!

Chatten, surfen, netwerken, gamen, … het internet biedt heel wat mogelijkheden. Ook jongeren en volwassenen met een handicap willen mee zijn en mee doen. Maar hoe kan je hen als ouder of begeleider hierin begeleiden en ondersteunen? Hoe kan je nieuwe media inschakelen ten voordele van personen met een handicap? Welke apps zijn interessant om te gebruiken? Kom naar de kick-off tijdens de digitale week of op één van de andere infomomenten tijdens het voorjaar 2017.

Meer informatie via: www.digitaleweek.be of bekijk hier de uitnodiging.

 
   

Conferentie Kinderwens en ouderschap van personen
met een verstandelijke beperking.

Wanneer ben je een goede mama of papa? Wat is goed genoeg ouderschap? … Praten over kinderwens en ouderschap met personen met een verstandelijke beperking zou vandaag heel gewoon moeten zijn. Toch is dit nog niet zo. Gezin en Handicap stapte met 10 andere organisaties mee in een lerend netwerk en organiseert ook dit werkjaar nog infomomenten voor ouders en begeleiders. Wil je meer weten over het project komt dan naar de conferentie op maandag 17 oktober 2016. Bekijk alvast de flyer of het programma. Uiteraard ben je ook welkom op onze infomomenten op 6 december te Zellik of 9 maart te Turnhout.


Onze cursus ‘Kleine kinderen helpen groot worden’ - die start begin oktober in Aarschot - kadert in dit project. Deze cursus over opvoeden, met Albert Janssens als begeleider, is bedoeld voor personen met een verstandelijke handicap die kleine kinderen hebben, ervan dromen om kinderen te hebben of met kinderen te werken. Kent u personen die voor deze cursus in aanmerking zouden komen? Bezorg hen dan zeker de uitnodiging!

   

Loopbaanbegeleiding voor ouders van een zorgenkind

Heb je vragen over de combinatie zorg en werk? Zou je als ouder graag opnieuw aan de slag gaan? Wil je even stilstaan bij je loopbaan nu en in de toekomst? Overweeg je een pauze in te lassen, minder of juist meer te werken? Zin om een nieuwe richting in te slaan? … Neem dan contact met een loopbaancoach. Naast individuele begeleidingen zijn er ook twee groepsbegeleidingen gepland, specifiek voor ouders van een zorgenkind.

Voor meer informatie kan je terecht op de website: http://www.loopbaanmetzorg.be/aanbod-ouders.html.

 

NIEUWE AANWINSTEN

Documentatiecentrum van Gezin en Handicap vzw

Nieuw in het documentatiecentrum van Gezin en Handicap vzw:
 • Hornman, M., Hilberink, S. en van der Slot, W. (2016). Dit is wie ik ben. Ouder worden met een lichamelijke beperking. Een uitgave van de Nederlandse vereniging BOSK over verouderen. Kijk ook eens op www.ouderwordenmeteenbeperking.nl.
 • Meire, E. (2016). De impact van het M-decreet op de jongere en zijn context. Wat betekent het M-decreet voor de leerling met een beperking en de betrokkenen op school? Odisee.
 
   
 • Bruinsma, K. (2016). Ouder van mijn ouders. Omdat ik geen kind bij hen kon zijn. Belangenvereniging SIEN.

Een volledig overzicht van de aanwinsten vind je op http://www.gezinenhandicap.be/aanwinsten-2016/.
De online catalogus is te raadplegen op http://www.gezinenhandicap.be/documentatiecentrum/.

OPROEP

Unia: Campagne door en voor personen met een handicap

In het kader van een nationale informatiecampagne maakt Unia een film en 4 affiches. Zij zijn nog op zoek naar mensen met een handicap die ervaring hebben als schmink(st)er, actrice/acteur, figurant, regisseur, … Heb je deze ervaring niet maar wil je wel gefotografeerd worden of voor de camera vertellen over jouw ervaringen en je rechten?

Stuur dan een mail naar: info@maelglagadec.com met je foto, je verwachtingen van je deelname en wat jouw bijdrage zou kunnen zijn. De draaidag is voorzien op 21 september 2016!

 
   

Buddywerking KVG

Om de drempels te verkleinen voor personen met een handicap om deel te nemen aan het maatschappelijk leven en hun mantelzorgers af en toe eens de kans te geven om op adem te komen wil KVG-Vorming in het voorjaar 2017 starten met een buddywerking. Via een website brengen ze personen met een handicap en buddy’s met elkaar in contact. Om de nieuwe buddywerking te promoten, is KVG-Vorming op zoek naar buddy’s die over hun engagement willen getuigen in de (geschreven) pers:

Neem jij je buurjongen met autisme mee op je wekelijkse fietstocht? Ga jij maandelijks een pannenkoek eten met de dochter met een meervoudige handicap van je beste vriendin? Heb jij een schaakmakker gevonden in de rolstoelgebruiker die een zoekertje had opgehangen in de supermarkt? Schuim jij elke zomer de festivals af met de jonge man met NAH die je een paar jaar geleden op Rock Werchter hebt leren kennen? ...

Dan hoort KVG-Vorming graag jouw verhaal! Heel concreet zijn ze op zoek naar mensen die - al dan niet op regelmatige basis - als buddy activiteiten ondernemen met een persoon met een handicap. Wil jij je verhaal vertellen? Neem dan contact op met KVG-Vorming: vorming@kvg.be of tel. 03 216 29 90.

 
   

Gezocht! Lezers voor een spannend boek (+ 13 jaar)

Binnenkort verschijnt het eerste boek van een spannende nieuwe reeks voor jongeren, een boek in de sfeer van Alex Ryder en de boeken van Anthony Horrowitz. De lezer wordt ondergedompeld in een wereld van undercoveroperaties waarin een geheim team van jongeren met bijzondere gaven opereert. Een deel van deze jongeren hebben een beperking. Zij zijn mee de helden van het verhaal en hebben geleerd van hun beperking net hun sterkte te maken.

Wij zijn heel erg benieuwd naar de mening van jongeren met een beperking, hun broer of zus, over dit boek. Wil je, al voor het boek in de winkelrekken ligt, dit boek lezen en je mening geven voor een artikel in Handiscoop? Geef ons dan een seintje. Maximaal vier jongeren kunnen wij hiervoor de kans geven.

 
   

Onderzoekers Arteveldehogeschool op zoek naar ‘het perspectief van ouders’ om te komen tot een ondersteunend product voor ouders én professionelen …

Ben je ouder, grootouder of familie van een kind met een matige tot ernstige meervoudige aandoening dat hiervoor revalidatie ontvangt? Ben je bereid om deel te nemen aan enkele overlegmomenten waarin je verduidelijking geeft over de samenwerking met de professionelen, betrokken bij je (klein)zoon/dochter of familielid? Dan is jouw inbreng in dit onderzoek zeker gewenst!

Voor meer informatie lees hier de oproep of neem contact op met Ank Eijkelkamp of An raes via tel: 047155295 tel: 047427009 of e-mail: ank.eijkelkamp@arteveldehs.be of an.raes@arteveldehs.be.

 
   

Music for life – De warmste week

Loop je mee met de Warmathon? Doe je mee aan de Ketnet-Koekenbak of kriebelt het om zelf iets te organiseren? Gezin en Handicap is alvast geselecteerd als goed doel!

Bekijk de website van Music for life voor meer informatie of neem contact met ons op. Wie weet komen we samen op een tof idee! Denk je aan nog iemand die ons wil ondersteunen? Stuur dan onze nieuwsbrief door.

   

 

LID WORDEN VAN GEZIN EN HANDICAP?

Voor 23 euro ben je individueel lid van Gezin en Handicap en KVG. Om met heel het gezin lid te worden betaal je 34,5 euro.

Als lid word je rechtstreeks geïnformeerd over het aanbod en betaal je voor de activiteiten een verminderde deelnameprijs. Je krijgt ook het tijdschrift Handiscoop en kunt gebruik maken van de uitgebreide KVG-dienstverlening (waaronder rechtsbijstand bij beroepszaken, vrijetijdstrajectbegeleiding, …)

Ben je al lid van KVG en krijg je ons aanbod nog niet?
Laat het dan weten.

Gezin en Handicap is lid van de KVG-groep en vijftact vzw.
Wil je ook de informatie ontvangen van de activiteiten van de KVG-Groep,
schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief!

Vriendelijke groeten,
Het team van Gezin en Handicap

A. Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
tel. 03 216 29 90
www.gezinenhandicap.be
gezinenhandicap@kvg.be
www.facebook.com/gezinenhandicap